Traktor dotarł do Timbunke

Wymiana traktora była koniecznością. Poprzedni, który służył nam na stacji misyjnej Timbunke, zakupiony został jeszcze przed odzyskaniem

Więcej

Traktor pilnie potrzebny

Diecezja Wewak jest największą diecezją w Papui Nowej Gwineji, zarówno obszarowo, pod względem liczby katolików, a także

Więcej