Dzięki ofiarom pieniężnym przekazywanym na cele misyjne przez setki naszych Dobrodziejów jesteśmy w stanie wspomóc misjonarzy w ich codziennej pracy lub pomóc w finansowaniu projektów misyjnych przez nich prowadzonych.

Aby włączyć się w takie dzieło pomocy Kościołowi misyjnemu możecie Państwo skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje. Można w nim wskazać na jaki cel chcieliby Państwo przekazać swoją ofiarę. Może to być cel ogólny lub jedna z prowadzonych przez nas akcji misyjnych.

Alternatywnie ofiarę pieniężną można przekazać bezpośrednio na konto Referatu Misyjnego w Pieniężnie z dopiskiem nazwy konkretnej akcji misyjnej.

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

Informujemy, że za każdą ofiarę złożoną na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie (na rzecz misji lub zamawianych nowenn mszalnych), w ciągu trzech tygodni przesyłamy stosowne potwierdzenie pisemne. Jeżeli taka informacja do Państwa nie dotrze, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Tel. 55 24 29 243 lub 55 24 29 272 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30)
Email: refermis@werbisci.pl


Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) posiada osobowość prawną i na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.) może przyjmować darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą. Oznacza to, że wpłacając na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie ofiary na rzecz misji, możecie Państwo darowaną przez Was kwotę odliczyć sobie od dochodu.