Opaski dziane i elastyczne, bandaże, plastry i siatki opatrunkowe a także rękawiczki lateksowe to podstawowe i niezbędne rzeczy w każdym szpitalu. Istnieją jednak placówki, gdzie zawsze ich brakuje, a szczególnie szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia, prowadzone przez misjonarzy w ubogich krajach Afryki i Azji. Jeśli byłaby ich wystarczająca ilość z pewnością ulżyłoby to w cierpieniu wielu chorym
i pozwoliło na szybszy powrót do zdrowia.

Możesz pomóc przysyłając w/w materiały opatrunkowe na poniższy adres, ale tylko sterylne i w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

Można również wesprzeć naszą akcję przekazując ofiarę z dopiskiem „MISYJNY OPATRUNEK” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.