30 kwietnia 2006 r. zmarł w Indiach nestor polskich misjonarzy o. Marian Żelazek, kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla.

Jak wiadomo o. Marian opiekował się i rozbudował wioskę trędowatych w Puri nad Zatoką Bengalską. Dla dzieci z rodzin dotkniętych trądem zbudował szkołę – BEATRIX SCHOOL, w której obecnie uczy się ponad 500 uczniów, zarówno z rodzin doświadczonych trądem, jak i zdrowych.

Polscy werbiści chcą nadal pomagać w utrzymaniu i rozwoju placówki. Dzięki ukończeniu tej szkoły dzieci mają szansę na wyjście z biedy i rozpoczęcie lepszego życia. WARTO IM POMÓC!!!

Można wesprzeć naszą akcję przekazując ofiarę z dopiskiem „SZKOŁA BEATRIX” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.