Już ponad 50 lat polscy werbiści pracują w Indonezji. Poza głoszeniem słowa Bożego i zaangażowaniem w pracę duszpasterską, pragną pomóc w utrzymaniu, kształceniu i życiowym starcie dzieci i młodzieży z sierocińca Kasih Indah (Piękna Miłość) w Lewoleba-Lamahora na indonezyjskiej wyspie Lembata, położonej w archipelagu Małych Wysp Sundajskich.

Z pewnością każda pomoc wywoła uśmiech na twarzach dzieci z Lamahora i pozwoli im z ufnością patrzeć w przyszłość.

Można się włączyć w to dzieło składając przekazując ofiarę z dopiskiem „SIEROCINIEC KASIH INDAH” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.