Akcję można wesprzeć przekazując dowolną ofiarę z dopiskiem „INDIAŃSKI CHÓR” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt (zob. dane kontaktowe domów)

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.