Nie wyobrażamy sobie, że może zabraknąć nam codziennego chleba, który był zawsze symbolem sytości. Jego brak oznaczał głód, nędzę i śmierć. Podobnie jest w krajach azjatyckich, gdzie ryż jest podstawą wyżywienia, jak dla nas chleb.

Pomóżmy chorym, żyjącym w osiedlach dla trędowatych, osieroconym i błąkającym się po ulicach dzieciom oraz doświadczającym głodu nie z własnej winy. Syci będą mogli z wiarą patrzeć w przyszłość i próbować zmieniać swój los. Niech będzie to naszym dziękczynieniem za dar życia i misyjnej posługi o. Mariana Żelazka, który najbiedniejszym z biednych służył do końca

Można wesprzeć naszą akcję przekazując ofiarę z dopiskiem „GÓRA RYŻU” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.