ADRES POCZTOWY
Pieniężno Pierwsze 19
14-520 PIENIĘŻNO

TELEFON
+48 55 242 92 43

NR KONTA BANKOWEGO (przelewy w złotówkach)
42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

NR KONTA BANKOWEGO (przelewy w EURO)
10 1240 1226 1978 0000 1395 9122
BIC: PKOP PL PW

Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) posiada osobowość prawną i na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.) może przyjmować darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą. Oznacza to, że wpłacając na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie ofiary na rzecz misji, możecie Państwo darowaną przez Was kwotę odliczyć sobie od dochodu.

Napisz do nas