Laski, balkoniki, kule ortopedyczne – czekają na nie pacjenci misyjnego szpitala św. Łukasza w Kifangondo oraz leprozorium „25” w Fundzie w Angoli.

Przedmioty te można przesłać lub dostarczyć osobiście do Referatu Misyjnego w Pieniężnie albo do któregokolwiek Domu Misyjnego werbistów w Polsce.

Akcję można także wesprzeć przekazując ofiarę z dopiskiem „KULE NADZIEI” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.