Ostemplowane znaczki mają swoją wartość. Nie wyrzucaj ich do kosza. Uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc misjom. Zachęcamy pojedyncze osoby jak i różnego rodzaju grupy czy organizacje do włączenia się do akcji Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie pod hasłem: KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE. Nasza akcja trwa już od kilkudziesięciu lat i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

Co zrobić? Ostemplowany znaczek wyciąć z półcentymetrowym marginesem, tak aby go nie uszkodzić.

Zebrane znaczki w większej ilości przesłać, podać okazją do Pieniężna lub przynieść na różnego rodzaju spotkania organizowane przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

Można je zostawić także we wszystkich werbistowskich placówkach w Polsce – pozwoli to zaoszczędzić na wysyłce.

Można również wesprzeć naszą akcję przekazując ofiarę z dopiskiem „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.