Z werbistowskiej poczty misyjnej 2023

To już 10. tomik książki z serii „Z werbistowskiej poczty misyjnej”, w którym zamieściliśmy wszystkie listy, jakie w 2023 r. werbiści i jedna siostra misyjna przysłali do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. Znajdziecie w nim 32 listy z 17 krajów na pięciu kontynentach. Jak zwykle misjonarze i misjonarki opisują w nich swą niełatwą codzienność, [...]

Zrozumieć papieża Franciszka

„Zrozumieć papieża Franciszka” to najnowsza książka o. Mirosława Piątkowskiego SVD, która powstała w 10-lecie pontyfikatu papieża z Argentyny. To cenna pozycja, która pozwala lepiej zrozumieć i umiejscowić nauczanie obecnego papieża w kontekście jego pochodzenia. - Franciszek nie jest papieżem tylko dla Europy i on to wie. Europejczycy, co oczywiste, patrzą jednak na jego pontyfikat z [...]

Opowieść Siostry Siglinde

Książka “Opowieść Siostry Siglinde”, wydana przez Referat Misyjny Księży Werbistów w Pieniężnie, to wyjątkowa pozycja. Zawiera unikatowe informacje na temat II wojny światowej na Pacyfiku, cenne dla każdego miłośnika historii. Czerpie z dokumentów źródłowych zachowanych w archiwach misji w Nowej Gwinei. Każdy kto zechce poznać bliżej wydarzenia z czasów II wojny światowej w tamtej części [...]

Polscy werbiści w Brazylii Centralnej

"Polscy werbiści w Brazylii Centralnej" to 4 krótkie filmy, które to ukazują pracę werbistów z Polski pracujących w Prowincji Brazylii Centralnej. Po pewnym okresie zaangażowania w duszpasterstwo, każdy z prezentowanych na nich misjonarzy rozpoczął pracę specjalistyczną. I tak o. Sławomir Rzepka (zmarły w 2021 roku) założył ośrodek dla uzależnionych, o. Wojciech Mittelstaedt służy pomocą psychologiczną [...]

Staś i Nel już tu byli

„Staś i Nel już tu byli” to kolekcja listów misyjnych o. Andrzeja Dzidy SVD pisanych z Sudanu Południowego, Egiptu i Ugandy. Razem z autorem wędrujemy po Czarnym Lądzie spotykając piękno Afryki i mieszkających tam ludzi. Jednocześnie łączymy się z nimi w chorobie, przeciwnościach, wojnie i uchodźstwie. Radość z codziennego życia, narodzin, chrztu, czy odwiedzin bliskich [...]

ZAMÓWIENIA

Referat Misyjny Księży Werbistów – Dział Kolportażu
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

Tel. 55 242 93 20   lub   55 242 92 43
Email: refermis@werbisci.pl

Bank PEKAO S.A. O/Elbląg
31 1240 2265 1111 0010 4213 2632