WRZESIEŃ 2023

Wrzesień to miesiąc, który jest ważny nie tylko ze względu na różne święta w Kościele katolickim i całą plejadę świętych, których wspominamy, ale i ze względu na wydarzenia związane z historią Polski i świata. Niestety, historia się powtarza. Za naszą wschodnią granicą wciąż toczy się okrutna wojna, która zbiera śmiertelne żniwo.

We wrześniowym numerze miesięcznika można przeczytać między innymi o pomocy Ukraińcom dzięki dobrodziejom z Polski i dzięki ofiarnej pracy polskich werbistów. Wiemy też, że także siostry Służebnice Ducha Świętego są tam na miejscu i pomagają w miarę możliwości.

Jednak zarzewia wojny są również w innych częściach świata, np. w Sudanie Południowym, o którym już wcześniej pisaliśmy. Mamy relację z wizyty papieża Franciszka w tym kraju, gdzie toczy się wojna domowa i giną ludzie a tysiące musiało uciekać z kraju.

W numerze między innymi:

 • Znaki obecności Boga (Józef Gwóźdź SVD, Ukraina)
 • Być dla tych, do których On mnie posyła (Michał Radomski SVD, Kolumbia)
 • Mam 60 lat i przygotowuję się do nowej misji (Lima Ross SSpS, Indie)
 • Pokój! (Andrzej Dzida SVD, Uganda)
 • Wdzięczność (Jan Wróblewski SVD, Polska)
 • Cenny czas wakacji (Władysław Madziar SVD)
 • Spotkanie werbistowskich biskupów
 • MUZYKA I EWANGELIZACJA: Kultura muzyczna z misji Indian Chiquitos dziś (Percy Añez Caste)
 • W ŚWIETLE SŁOWA: Denar od Boga (Andrzej Danilewicz SVD)      POSŁUCHAJ ONLINE
 • WERBISTOWSCY ŚWIADKOWIE WIARY: O. Michał Magda SVD (Janusz Brzozowski SVD)
 • ŚWIAT MISYJNY: Uganda

Więcej: www.misjonarz.pl

MISJONARZ

Miesięcznik Zgromadzenia Słowa Bożego wydawany od 1983 roku.

Dostarcza bogatych informacji o życiu i pracy misjonarzy i misjonarek ze zgromadzeń założonych przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD), Sióstr Służebnic Ducha Świętego (SSpS) i Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP).

Zawiera reportaże z terenów misyjnych, listy od osób prowadzących pracę ewangelizacyjną na wszystkich kontynentach, wywiady z ciekawymi ludźmi, artykuły i eseje o tematyce religioznawczej i ekumenicznej.

„Misjonarz” to kopalnia informacji i wiedzy o codziennym misjonarskim trudzie. Jego lektura to pasjonująca przygoda i doświadczenie życia i pracy współczesnych apostołów na pustyni, w dorzeczu Amazonki, wyspach Oceanii, tajemniczym kontynencie afrykańskimi innych niezwykłych miejscach.

Więcej informacji: www.misjonarz.pl


11 numerów w ciągu roku

Cena prenumeraty rocznej: 50 zł
(koszt wysyłki wliczony w cenę)

ANIMATOR

Kwartalnik przeznaczony dla duszpasterzy, liderów ruchów religijnych, katechetów i animatorów.

Każdy numer składa się z 32 kolorowych plansz formatu A4. Ich tematyka nawiązuje do wydarzeń z życia religijnego i społecznego. Stanowią doskonałą pomoc w przygotowaniu przykościelnych gablot lub gazetek w szkołach.


Cena prenumeraty rocznej: 128 zł
(koszt wysyłki wliczony w cenę)

NURT SVD

Nurt SVD  jest misjologiczno-religioznawczym czasopismem Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Ukazuje się od 1967 roku. omawia bieżące trendy teologiczno-misjologiczne, interpretuje nowe zjawiska religijne, jest forum wymiany misjologiczno-religioznawczej pomiędzy wyższymi seminariami duchownymi i fakultetami teologii w Polsce, jak również instytutami misjologicznymi za granicą.


Cena prenumeraty rocznej: 40 zł

ZAMÓWIENIA

Referat Misyjny Księży Werbistów – Dział Kolportażu
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

Tel. 55 242 93 20   lub   55 242 92 43
Email: refermis@werbisci.pl

Bank PEKAO S.A. O/Elbląg
31 1240 2265 1111 0010 4213 2632