GRUDZIEŃ 2023

Wkrótce będziemy przeżywać uroczystość Bożego Narodzenia, obchodzoną przez chrześcijan na całym świecie zawsze w rodzinie, również tej zakonnej, lub w gronie samotnych osób, dla których grupa ludzi dobrej woli przygotowuje wigilijny stół. Jakże różne jest to świętowanie! – w skali kraju i w skali globu.

W tajemnicę Wcielenia wprowadza nas już czas Adwentu: codzienna liturgia Słowa, uczestnictwo w roratach i rekolekcjach. Niekiedy to wystarczy, a niekiedy rozglądamy się i szukamy potrzebujących: w nich jest Bóg.

Wśród potrzebujących i ubogich pracują misjonarze i misjonarki. Oni to o swojej pracy opowiadają na łamach grudniowego numeru „Misjonarza”, nie zawsze w kontekście Bożego Narodzenia, ale przecież gdzie miłość i dobro, tam Bóg, tam żywa Ewangelia i człowiek żyjący Słowem na chwałę Pana – Boże Narodzenie w codzienności. I wydawać by się mogło, że trzecia część cyklu reportaży „Misja w cieniu wojny”, zupełnie nie pasuje do zawartości tego numeru, jednak artykuł pt. „Świętego Szczepana” o. Andrzeja Danilewicza SVD, pokazuje, iż nie przez przypadek ten tekst znalazł się tutaj.

W numerze między innymi:

 • Nasz człowiek w Angoli – Rozmowa z bp. Estanislau M. Chindecasse SVD
 • Narodziny Kościoła i Jezusa na ubogiej ziemi malgaskiej (Zdzisław Grad SVD, Madagaskar)
 • Posłani, aby dawać radość (Michał Radomski SVD, Kolumbia)
 • Zamek w Donamon – kolebka werbistów w Irlandii (Bartłomiej Parys SVD, Irlandia)
 • Być tam, gdzie Pan Bóg potrzebuje – Rozmowa z o. Sylwestrem Wydrą SVD
 • Uzdrawiająca moc ciszy (Władysław Madziar SVD)
 • TAK Bogu (Anna Trzepacz SSpS, Etiopia)
 • W ŚWIETLE SŁOWA: Świętego Szczepana (Andrzej Danilewicz SVD)      POSŁUCHAJ ONLINE
 • MISJA W CIENIU WOJNY (CZ. 3): Pogrzeb (Krzysztof Kołodyński SVD)
 • MUZYKA I EWANGELIZACJA: Z chaty na międzynarodowe koncerty (Piotr Nawrot SVD, Boliwia)
 • ŚWIAT MISYJNY: Etiopia

Więcej: www.misjonarz.pl

MISJONARZ

Miesięcznik Zgromadzenia Słowa Bożego wydawany od 1983 roku.

Dostarcza bogatych informacji o życiu i pracy misjonarzy i misjonarek ze zgromadzeń założonych przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD), Sióstr Służebnic Ducha Świętego (SSpS) i Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP).

Zawiera reportaże z terenów misyjnych, listy od osób prowadzących pracę ewangelizacyjną na wszystkich kontynentach, wywiady z ciekawymi ludźmi, artykuły i eseje o tematyce religioznawczej i ekumenicznej.

„Misjonarz” to kopalnia informacji i wiedzy o codziennym misjonarskim trudzie. Jego lektura to pasjonująca przygoda i doświadczenie życia i pracy współczesnych apostołów na pustyni, w dorzeczu Amazonki, wyspach Oceanii, tajemniczym kontynencie afrykańskimi innych niezwykłych miejscach.

Więcej informacji: www.misjonarz.pl


11 numerów w ciągu roku

Cena prenumeraty rocznej: 50 zł
(koszt wysyłki wliczony w cenę)

ANIMATOR

Kwartalnik przeznaczony dla duszpasterzy, liderów ruchów religijnych, katechetów i animatorów.

Każdy numer składa się z 32 kolorowych plansz formatu A4. Ich tematyka nawiązuje do wydarzeń z życia religijnego i społecznego. Stanowią doskonałą pomoc w przygotowaniu przykościelnych gablot lub gazetek w szkołach.


Cena prenumeraty rocznej: 136 zł
(koszt wysyłki wliczony w cenę)

NURT SVD

Nurt SVD  jest misjologiczno-religioznawczym czasopismem Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Ukazuje się od 1967 roku. omawia bieżące trendy teologiczno-misjologiczne, interpretuje nowe zjawiska religijne, jest forum wymiany misjologiczno-religioznawczej pomiędzy wyższymi seminariami duchownymi i fakultetami teologii w Polsce, jak również instytutami misjologicznymi za granicą.


Cena prenumeraty rocznej: 40 zł

ZAMÓWIENIA

Referat Misyjny Księży Werbistów – Dział Kolportażu
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

Tel. 55 242 93 20   lub   55 242 92 43
Email: refermis@werbisci.pl

Bank PEKAO S.A. O/Elbląg
31 1240 2265 1111 0010 4213 2632