Bielizna kielichowa, ornaty, alby, stuły, komże, naczynia liturgiczne i monstrancje. Dzięki nim liturgia będzie sprawowana w godny sposób w wielu kościołach i kaplicach w krajach misyjnych oraz w parafiach na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Można je ofiarować przesyłając do Referatu Misyjnego w Pieniężnie lub dowolnego Domu Misyjnego werbistów w Polsce.

Można również wesprzeć naszą akcję przekazując ofiarę z dopiskiem „PARAMENTY LITURGICZNE” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.