Piękna liturgia pogłębia wiarę, zbliża do Boga i porusza serce nawet oziębłe. Ważną rolę odgrywa w niej muzyka i śpiew.

Są kraje misyjne, gdzie jest wiele młodych ludzi, utalentowanych, jednak z powodu biedy nie mogą zakupić odpowiednich instrumentów muzycznych.

Możemy im pomóc składając ofiarę lub przekazując niepotrzebny, ale w dobrym stanie instrument. Może dzięki temu wielu z nich znajdzie pracę i utrzymanie oraz będzie grać na chwałę Boga.

Instrumenty można ofiarować lub wesprzeć naszą akcję dokonując wpłaty z dopiskiem „INSTRUMENTY NA MISJE” na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.