Kaplica lub kościół to wyjątkowe miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Musi być godne, dostosowane do mentalności i poczucia estetyki modlących się tam ludzi. Piękne witraże są tego wyrazem.

Rzemieślnicy z Togo, wytwarzający witraże, nie chcą emigrować lecz żyć i pracować u siebie. Możemy im w tym pomóc wspierając jedyną w Afryce Zachodniej pracownię, założoną przez werbistów w Lomé. Dzięki Państwa wsparciu witraże będą mogły być montowane w wielu afrykańskich kościołach i kaplicach, zachęcając chrześcijan do modlitwy i kontemplacji.

Prosimy o finansowe wsparcie zakupu szkła witrażowego i ołowiu poprzez dokonywanie włat z dopiskiem „WITRAŻE DLA AFRYKI” na konto Referatu Misyjnego w Pieniężnie

Bank PEKAO S.A. oddz. Elbląg
nr Konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

lub dowolnego Referatu Misyjnego czy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce, z którym Państwo utrzymują stały kontakt.

Można również ofiarować ołów i elementy starych, niepotrzebnych witraży wysyłając je na adres:

Referat Misyjny w Pieniężnie
Pieniężno Pierwsze 19
14-520 Pieniężno

Dodatkowo można również skorzystać z formularza przekazania ofiary na misje na naszej stronie zaznaczając nazwę odpowiedniej akcji.