W Bidibidi, obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Ugandzie, mieszka ponad 300 tys. ludzi. Ponad 70% nich to dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. Zdecydowana większość ma utrudniony dostęp do edukacji.

Szczególnie zła sytuacja jest w przypadku szkół średnich. Jedną z możliwości jest nauka w szkołach z internatem poza obozem, ale niewielu na to stać.

Teraz wspólnie możemy pomóc w edukacji dzieci i młodzieży z Sudanu Południowego.

Wystarczy zakupić różaniec-cegiełkę wykonany w Bidibidi!

Jak włączyć się w akcję?

Przekaż ofiarę (min. 10 zł) na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Nr konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119
Dopisek: Różaniec z Bidibidi

Przekaż nam dane adresowe, na które powinniśmy wysłać różaniec:

  • jeśli używasz naszego formularza, wpisz adres odpowiednie pole
  • jeśli NIE używasz naszego formularza i robisz robisz zwykły przelew na konto, podaj adres wysyłki na refermis@werbisci.pl

Oczekuj przesyłki.

Prosimy pamiętać, że koszt materiału do różańca to ok. 2 zł, zaś koszt przesyłki ok. 3 zł. Pozostające zatem 5 zł przeznaczone będzie na wsparcie edukacji dziecka. Przy obecnych kosztach potrzeba 240 takich różańców, by w pełni sfinansować roczną edukację dziecka w szkole średniej. Zatem każda dodatkowa złotówka powyżej kwoty minimalnej będzie na wagę złota!

Z góry dziękujemy za wszystkie ofiary i otwartość serca!