Drodzy Przyjaciele Dzieła Misyjnego! U progu Adwentu zabieram się do napisania kolejnego listu. Dwa miesiące temu wróciłem z urlopu w Polsce, który spędziłem na wypoczynku i odwiedzinach krewnych i znajomych, a także na posłudze duszpasterskiej w zaprzyjaźnionych parafiach.

Jak zapewne wiecie, od połowy lutego 2022 roku jestem na nowej Parafii św. Antoniego w Azara. To niewielkie miasteczko założone na początku XX w. przez emigrantów z Polski i Ukrainy. Oficjalnie zostałem wprowadzony w urząd proboszcza w niedziele, 6 marca, podczas Mszy św., której przewodniczył biskup z Posadas, Juan Rubén Martínez. Kilka dni póżniej zacząłem nawiązywać znajomość z parafianami należącymi do różnych grup i stowarzyszeń, a przede wszystkim z katechetami u progu rozpoczęcia cotygodniowych spotkań rodzinnych. Taki mamy tutaj system katechezy.

Jednocześnie też rozpoczęły się przygotowania do odpustu parafialnego. Dzięki hojności wielu parafian i wytężonej kilkudniowej pracy, wszystko przerosło nasze oczekiwania. Był to pierwszy odpust po dwóch latach pandemii. Część religijna przygotowań, jak sama msza odpustowa, przy wypełnionym po brzegi kościele, na pewno pozostawi dobre owoce duchowe aż do następnego odpustu, a spore dochody pieniężne wykorzystujemy na drobne remonty i zakup potrzebnych rzeczy w parafii.

Później przeżywaliśmy “po Bożemu” i przy licznym udziale wiernych ceremonie Wielkiego Tygodnia z tradycyjnym błogosławieństwem pokarmów w noc Wigilii Paschalnej.

Rozpoczynając Adwent w ostatnią niedzielę listopada, czterdziestoosobowa grupa dzieci przystąpi do I Komunii Świętej. Przygotowywali się do niej uczestnicząc wraz z rodzicami w dwuletniej katechezie. Od przyszłego roku rozpoczną przygotowanie do bierzmowania.

Jesteśmy też na kilka dni przed świętem Diecezji Posadas, której głównymi patronami są męczennicy jezuiccy: Roque González, Alfonso Rodríguez i Juan del Castillo. We trzech byli wielkimi propagatorami dzieła misyjnego wśród Indian Guaraní. Święto diecezji odbędzie się w Loreto, gdzie znajduje się sanktuarium diecezjalne. Hasłem przewodnim są słowa “Z Maryją idziemy do Loreto jako Kościół synodalny”, nawiązując do Synodu zwołanego przez papieża Franciszka. Odbędą się też specjalne nabożeństwa, przygotowujące wiernych w parafiach diecezji do tego wydarzenia. Mszy centralnej będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Argentynie, abp Mirosław Adamczyk, mianowany przez papieża 22 lutego 2020 roku. 

Moi Drodzy, już teraz dzielę się z Wami radością, jednocześnie prosząc o modlitwę, bowiem we wtorek, 22 listopada, rozpocznę tradycyjna kolędę, czyli błogosławieństwo rodzin w ich domach. Ta tradycja jest już od kilkunastu lat mocno zakorzeniona w Azara i okolicznych wioskach, gdyż – jak już wspomniałem – emigranci, którzy przybywali na te tereny na początku XX w. Pochodzili z Polski i Ukrainy. Co ciekawe, pierwszym proboszczem, który mocno przyczynił się do krzewienia wiary i podtrzymywania polskich tradycji, był werbista, o. Jozef Bayerlin-Mariański, pochodzący z Poznania. Więcej na ten temat napiszę w następnym liście.

Drodzy Przyjaciele Misji, jesteśmy już u progu Bożego Narodzenia. Przeżywajmy to cudowne wydarzenie z wielką radością, bowiem Syn Boży rodzi się także w każdym z nas i w naszych rodzinach. Jest blisko każdego z nas, pragnie nas spotkać i doprowadzić do Siebie. On jest prawdziwym światłem, które rozprasza ciemności otaczające nasze ludzkie życie. Dlatego też przezywajmy i rozważajmy tę tajemnicę miłości Boga podczas sprawowania Eucharystii, prawdziwego centrum Bożego Narodzenia, gdzie Jezus uobecnia się w sposób realny pod postacią chleba i wina. 

Jak wspomniałem na samym początku, dwa miesiące temu wróciłem z urlopu w Ojczyźnie. Wypoczęty fizycznie i duchowo, od razu musiałem włączyć się w normalny rytm posługi duszpasterskiej: msze, katecheza, spotkania grupowe itd. Jestem wdzięczny Bogu i ludziom z parafii za ich osobiste zaangażowanie i pomoc materialną. A Was, moi Drodzy, proszę o wsparcie modlitewne, aby nie zabrakło mi sił i chęci do dalszej posługi duszpastersko-misyjnej w Parafii św. Antoniego w Azara.

Andrzej Mochalski SVD
Azara, Argentyna

Pielgrzymi z różnych parafii diecezji przy figurce Matki Boskiej z Loreto (fot. archiwum diecezji Posadas)
Msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego. Drugi od lewej bp Juan Rubén Martínez z Posadas (fot. archiwum diecezji Posadas)
O. Andrzej Mochalski SVD z abp Mirosławem Adamczykiem, nuncjuszem apostolskim w Argentynie (fot. archiwum Andrzeja Mochalskiego)