Traktor pilnie potrzebny

Diecezja Wewak jest największą diecezją w Papui Nowej Gwineji, zarówno obszarowo, pod względem liczby katolików, a także

Więcej