Śniadowo to na wskroś misyjna parafia. Jej proboszcz, ks. Tomasz Wilga, od wielu lat dba, aby wierni podtrzymywali i pogłębiali swoje tradycje religijne, angażowali się w dzieła Kościoła łomżyńskiego, otwierali się na nowe wyzwania, jakie stawia współczesność oraz dbali o misyjne dzieło Kościoła. W Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pannyregularnie goszczą misjonarze i misjonarki, więc misje nie są tu rzeczywistością odległą i nieznaną. Wręcz przeciwnie, wpisują się rytm życia parafii. Wspólnota często modli się za misje i konkretnych misjonarzy. Wspiera ich również cierpieniem i ofiarą materialną. 

22 maja 2024 roku, podczas tzw. Białego Tygodnia, dzieci pierwszokomunijne, ich rodzice i najbliżsi, wzorem lat ubiegłych uczestniczyły we Mszy świętej, podczas której w szczególny sposób modlono się za werbistę, o. Marcina Domańskiego SVD, który pracuje w 12-tysięcznej parafii San Miguel de Velasco w Boliwii. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Wilga, natomiast homilię wygłosił o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie.Podziękował dzieciom pierwszokomunijnym za złożone ofiary, które zostaną przekazane o. Marcinowi na zakup alb dla wszystkich ministrantów w parafii. Jest ich ponad 50 w kościele parafialnym w San Miguel de Velasco i w 50 kaplicach filialnych. Dzięki temu liturgia będzie sprawowana w piękny i godny sposób.

Za pomocą nagranego video, słowo do zebranych w kościele w Śniadowie skierował również o. Domański. Pogratulował dzieciom przyjęcia Jezusa w Komunii świętej oraz podziękował za ich wielkie serce i przyjaźń okazaną ich rówieśnikom z Boliwii. Zachęcił także do regularnego uczestnictwa we Mszy św. i przyjmowania Komunii św., która jednoczy nas z Bogiem i ludźmi. 

Po Mszy św. dzieci i wszyscy zebrani w kościele otrzymali zestaw materiałów misyjnych, w tym najnowszy numer miesięcznika „Misjonarz”. Jego lektura z pewnością poszerzy horyzonty misyjne czytelników i pogłębi zaangażowanie na rzecz misji kolejnych pokoleń śniadowskich parafian. Wielką w tym zasługę ma także ks. Tomasz Wilga, który żyje misjami na co dzień. Pomaga mu w tym grono duszpasterzy, katechetów, nauczycieli i wiernych. Wszyscy dają dobry przykład najmłodszym, zaszczepiając w nich odpowiedzialność za misje.

– Parafia musi być otwarta na misyjną działalność Kościoła, bo duch chrześcijański to duch misyjny – mówi ks. Tomasz. (WD / Adm)

Dzieci pierwszokomunijne ze Śniadowa z o. Wiesławem Dudarem SVD, ks. Tomaszem Wilgą i katechetką (fot. Ewelina Chludzińska)

Więcej fotografii