W ostatnich tygodniach w Prefekturze Dankpen w północnym Togo poświęcono 9 nowych studni głębinowych. Ich budowa była możliwa dzięki wsparciu pragnącego zachować anonimowość darczyńcy z Polski.

Poświęcenia studni dokonał w marcu 2022 roku o. Marian Schwark SVD, wieloletni misjonarz w Togo, koordynator projektu budowy studni w wioskach północnej części kraju.

Najnowsze studnie wybudowano w następujących wioskach: Makpando (Studnia św. Jana Pawła II), Diab (Studnia św. Teresy z Ávili), Koufou (Studnia św. Pawła z Tarsu), Lewolbo (Studnia św. Marka Ewangelisty), Gmassapouni (Studnia św. Jana Chrzciciela), Namandjol (Studnia św. Patriarchy Abrahama), Bikamando (Studnia Modlitw za dusze cierpiące w czyśćcu św. Jana Marii Vianney’a), Kinagnan-Bikpadjado (Studnia św. Aniołów Stróżów) i Teleba (Studnia św. Michała Archanioła).

– Tym samym, wliczając w to poprzednio wydrążone studnie, w Prefekturze Dankpen nie ma już wiosek, które nie miałyby co najmniej jednej studni – mówi o. Schwark. – To absolutnie niezwykłe i wyjątkowe. Brakuje słów, by wyrazić wdzięczność za taką hojność.

O. Marian Schwark SVD podczas poświęcenia studni w Bikamando (fot. André Beguem)

Misjonarz przyznaje, że trudno opisać radość lokalnych społeczności, szczególnie kobiet, które nie muszą już przynosić wody z oddalonych o kilka kilometrów rzek, strumieni i źródeł.

– Kobiety dosłownie padały przede mną na kolana wyrażając swoją wdzięczność – dodaje o. Schwark. – Wszyscy zapewniają o swoich modlitwach za ofiarodawców.

Wszystkie studnie zostały wywiercone pośrodku wioski albo w odległości nie większej niż 100 m od niej, gdzie zostały znalezione źródła wody. Ich wydajność wynosi od 10 do 18 m3 wody na godzinę.

O. Marian Schwark SVD prowadzi akcję budowy studni głębinowych w oddalonych wioskach północnego Togo od 2013 roku. Kilkadziesiąt studni udało się wybudować dzięki pomocy przyjaciół i dobrodziejów misji z Niemiec i Włoch.

– Wybieramy wioski, które mają największe trudności z dostępem do czystej wody, gdyż albo nie mają żadnej studni, albo mają jedną, która nie wystarcza dla wszystkich mieszkańców – wyjaśnia o. Schwark. – Innym kryterium są prośby kierowane do nas przez tzw. Wioskowy Komitet do Spraw Rozwoju, który w imieniu mieszkańców szuka sponsorów dla różnych inwestycji. Dzięki temu Komitetowi jesteśmy pewni, że inwestycja jest naprawdę potrzebna.

Kobiety czerpią wodę z nowej studni w Teleba (fot. André Beguem)

W Polsce zbiórka środków na budowę studni głębinowych w Togo jest koordynowana przez Referat Misyjny Księży Werbistów w Pieniężnie, który od lat zajmuje się różnorodnymi projektami pomocy misjom. W sumie w ciągu ostatnich kilku lat polscy dobrodzieje misji pomogli w sfinansowaniu budowy 30 studni w północnym Togo, głównie w Prefekturze Dankpen. 21 z nich już zostało oddanych do użytku, a ostatnie 9 czeka na zakończenie budowy i poświęcenie.

– Studnie, które finansujemy, nazywane są najczęściej imionami świętych. Ten pomysł wyszedł od samych dobrodziejów i ofiarodawców – mówi o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie. – W ten sposób chcemy też przybliżyć lokalnym społecznościom w Togo sylwetki świętych katolickich, których życie może być niejednokrotnie uniwersalnym przykładem do naśladowania.

Oto pełna lista studni głębinowych zbudowanych dotychczas w Togo za pośrednictwem Referatu Misyjnego w Pieniężnie z ofiar polskich dobrodziejów misji:

– Studnia św. Anny (Sadori)
Studnia św. Juana Diego (Ikpassole)
Studnia “Marian” (Bouadjal)
– Studnia “Stefan” (Kpabol)
Studnia św. Faustyny (Kouboutoum)
– Studnia św. Marii Magdaleny (Sakarado)
– Studnia św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Madoguin)
Studnia św. Józefa (Nakodjabobodom)
Studnia św. Alicji (Tchardom)
– Studnia św. Antoniego z Padwy (Nampua)
– Studnia św. Jana Ewangelisty (Nayombou)
– Studnia św. Wojciecha (Bowido)
– Studnia św. Jana Pawła II (Makpando)
– Studnia św. Teresy z Ávili (Diab)
– Studnia św. Pawła z Tarsu (Koufou)
– Studnia św. Marka Ewangelisty (Lewolbo)
– Studnia św. Jana Chrzciciela (Gmassapouni)
– Studnia św. Patriarchy Abrahama (Namandjol)
– Studnia Modlitw za dusze cierpiące w czyśćcu św. Jana Marii Vianney’a (Bikamando)
– Studnia św. Aniołów Stróżów (Kinagnan-Bikpadjado)
– Studnia św. Michała Archanioła (Teleba)

Obejrzyj galerię zdjęć

O. Marian Schwark SVD podczas poświęcenia studni św. Pawła z Tarsu w Koufou (fot. André Beguem)