Drodzy Przyjaciele Misji! Serdecznie pozdrawiam Was i Wasze Rodziny. Dziękuję za Wasze modlitwy, jakie zanosicie do Tronu Boga w intencji misji, aby Ewangelia dotarła do każdego zakątka świata. Dziękuję za Waszą troskę i wsparcie w mojej pracy na misji. Codziennie polecam Was i Wasze rodziny Panu Bogu, prosząc o wszelkie błogosławieństwo i opiekę Jego miłości. 

Kilka informacji o tym, co dzieje się na naszej misji na Filipinach. Przede wszystkim  dziękujemy Bogu za dar nowego biskupa w naszej diecezji (w rzeczywistości jest to jeszcze wikariat apostolski, a nie w pełni funkcjonująca diecezja). Długo oczekiwaliśmy na biskupa. W końcu biskupem został mianowany zakonnik i misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego. Pięknie się złożyło, że jego mianowanie przypadło na uroczystości obchodów 40-lecia istnienia naszej diecezji. Jak widzicie, jako lokalny Kościół, jesteśmy jeszcze jak dzieci – jest to młoda wspólnota. Dlatego potrzebujemy Waszego modlitewnego wsparcia. 

Proszę Was o modlitwę w intencji nowego biskupa, aby w miłości Ducha Świętego prowadził Kościół lokalny do poznania prawdy i osiągnięcia zbawienia dusz. Taka jest wola Boga, o której mówi św. Paweł w swoim pierwszym liście do Tymoteusza (zob. 1 Tm 2,4).

O. Janusz Prud SVD z nowym biskupem (trzeci od lewej) Wikariatu Apostolskiego San Jose (fot. archiwum autora)

Inne bardzo ciekawe wydarzenie na naszej misji: kilka tygodni temu młodzież zapoczątkowała dziecięcy chór. Obecność dzieci i ich anielskie glosy, jakie słyszymy w kościele, to przeogromne błogosławieństwo, które Bóg rozlewa na naszą wspólnotę. Obserwuję i widzę nowego ducha we wspólnocie, która gromadzi się wokół ołtarza na sprawowanie Mszy Świętej. Dzieci, ich duch szczerości, żywotność i zaufanie, wprowadzają nową atmosferę w przeżywaniu Eucharystii. Za to błogosławieństwo jesteśmy wdzięczni Bogu. 

Poza tym kontynuujemy nasz biblijny projekt, którego hasłem jest “Pismo Święte w każdym domu; każda rodzina czyta Biblię”. Chcemy, aby młodzi ludzi stali się ambasadorami tego wydarzenia. Muszę powiedzieć szczerze, że Pismo Święte nie jest czymś popularnym w życiu katolików. Innymi słowy, wielu wierzących nie czyta Pisma Świętego i wygląda na to, że nie są tym zainteresowani. A św. Paweł pisze w liście do Rzymian, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, czyli ze słowa Chrystusa. (por. Rz 10,17) Szukamy więc nowych dróg, aby dotrzeć do wielu katolików, ich rodzin i domów. Szukamy nowych dróg, aby zainspirować i zachęcić katolików do czytania Pisma Świętego i wypełniania słów Chrystusa (Mt 7,24). W ten sposób chcemy zbudować mocny fundament wiary w sercu i duszy wierzących. 

Drodzy Przyjaciele Misji, raz jeszcze dziękuję za Wasze modlitwy, które zanosicie obficie do Tronu Boga. Dziękuję za Wasze finansowe w kontynuowaniu naszych zadań misyjnych. Zapewniam Was o mojej modlitwie. Każdego dnia modlę się w Waszych intencjach i intencjach Waszych rodzin.

Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem pozdrawiam z Ligaya na wyspie Mindoro.

Janusz Prud SVD
Ligaya, Filipiny

Na górnej fotografii chór dziecięcy z parafii San Lorenzo Ruiz w Ligaya (fot. archiwum autora)

Uczestnicy akcji “Pismo święte w każdym domu; każda rodzina czyta Biblię” (fot. archiwum autora)