Drodzy Przyjaciele Misji, pozdrawiam bardzo serdecznie Was, Wasze Rodziny i bliskich a w sposób szczególny pozdrawiam i dzielę się modlitwą z tymi, którzy przeżywają trudne chwile i doświadczenia.

Dziękuję Wasze modlitwy, które zanosicie do Pana w intencji misji i w mojej intencji. Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich, z którymi pracuję. Często wspominałem i raz jeszcze powtórzę: Wasze modlitwy są źródłem, mocą i inspiracją w mojej pracy misyjnej.

Dziękuję również za wsparcie finansowe. Wasze ofiary zainspirowały mnie, aby rozpocząć nową inicjatywę, którą jest pomoc dzieciom w edukacji. Na Filipinach jest wiele dzieci, które nie mają możliwości podjęcia lub kontynuowania edukacji. Powód jest jeden i ten sam: ubóstwo i brak środków, aby płacić za naukę. Wydaje się to wręcz niemożliwe w XXI wieku, a jednak tak się dzieje w niektórych zakątkach świata. Dlatego wykorzystując Wasze wsparcie finansowe, stworzyłem grupę ludzi na naszej misji. Ich zadaniem jest szukanie i identyfikowanie ubogich rodzin i dzieci, które możemy wesprzeć w edukacji. Lista jest już długa.

W jaki sposób im pomagamy? Płacimy za szkołę, jeżeli jest taka potrzeba, kupujemy szkolne wyprawki i potrzebne ubrania. Kupujemy także podstawowe rzeczy codziennego użytku. W dalszej kolejności monitorujemy postęp dzieci w szkole oraz pomagamy rodzicom i motywujemy ich, aby bardziej angażowali się w edukację swoich dzieci.

Tak więc Wasza modlitwa i ofiary nabierają konkretnych form w naszej misyjnej działalności. Dziękuję Wam bardzo serdecznie! Możecie być dumni, że bierzecie czynny udział w misji Kościoła, do której powołał każdego z nas Chrystus.

Obecnie przebywam na wakacjach w Polsce. To piękne doświadczenie i czas, aby spotkać się z rodziną, przyjaciółmi oraz odwiedzić współbraci werbistów. To także czas słuchania wielu opowiadań i dzielenia się doświadczeniem wiary.

O. Janusz Prud SVD podczas procesji Bożego Ciała 2022 w Pieckach (fot. archiwum Janusz Prusa SVD)

Wielu wspomina czas i doświadczenie pandemii koronawirusa. Dla wielu z nas było to nowe doświadczenie nie tylko w rzeczywistości codziennego życia, ale również i w kwestii wiary. Cieszę się, kiedy wiedzę wielu ludzi biorących udział w Mszy świętej. Powiem szczerze, moje serce się raduje, kiedy widzę katolików przystępujących do sakramentu pokuty. Dla nas, ludzi wierzących, spowiedź i komunia święta to drogi osiągnięcia zbawienia i poznawania pełnej Prawdy, którą jest Jezus.

Bardzo miło wspominam uroczystość Bożego Ciała – Eucharystię i procesję. Procesje Bożego Ciała są przepięknym wydarzeniem i religijnym doświadczeniem w naszej polskiej kulturze. Nie praktykuje się tego ani w Afryce ani w Azji. Biorąc udział w procesji Bożego Ciała przypominały mi się słowa Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja się przyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32–33). Wysłałem wiele zdjęć z procesji Bożego Ciała na moją misję w Ligaya na Filipinach. Duża grupa ludzi poprosiła, aby zrobić to także na naszej wyspie.

Sami widzicie, że dzielenie się wiarą i praktykami przeżywania Boga przynosi owoce. My wiele uczymy się od Kościoła na Filipinach, ale również oni są bardzo otwarci na nasze praktyki wiary i tradycje. W tym doświadczeniu raz jeszcze rozpoznajemy, że – jak wyznajemy w Credo – Kościół jest jeden, święty i powszechny.

Drodzy Przyjaciele Misji, raz jeszcze dziękuję za Waszą obecność i żywy udział w dziele misji Kościoła. Niech Was Pan błogosławi i obdarza darami Ducha Świętego.

Z modlitwą i Bożym Błogosławieństwem

o. Janusz Prud SVD