Pozdrawiam serdecznie z Zambii. W tym liście chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność za Wasze wsparcie. Dziękuję w imieniu swoim, młodych ludzi z Youth Alive, jak i tych, którym posługujemy. Do naszego działania i realizacji projektów potrzebowaliśmy nowego samochodu. Zwróciliśmy się z prośbą do Was, drodzy kierowcy i Przyjaciele Misji i nie zawiedliśmy się. Z całego serca dziękujemy za Wasze wsparcie.

Samochód służy nam każdego dnia. Pracę rozpoczął zaraz po rejestracji. Wykorzystujemy go każdego dnia w naszej codziennej pracy i posłudze, a konkretnie podczas wyjazdów do szkół – tych w mieście i pięciu szkół w okolicznych wioskach. Najbliższa wioska jest oddalona 20 km od miasta, zaś do najdalszej mamy ponad 60 km.

Mamy szczęście, że pozwolono nam kontynuować naszą działalność w szkołach. Przed pandemią jeździliśmy też z warsztatami do odległych parafii naszej diecezji. Ale w obecnej sytuacji te wyjazdy musieliśmy zawiesić. Gdy tylko obostrzenia zostaną zdjęte, rozpoczniemy na nowo.

Covid-19 zmienił wiele. Dla nas jedną ze zmian jest możliwość pracy poza Livingstone, nie w parafiach ale bezpośrednio wśród mieszkańców. Dojeżdżamy do wiosek naszej diecezji z akcją profilaktyczną. Mając na uwadze obecną sytuację, przygotowaliśmy program adresowany do całej społeczności – starszych i młodzieży. Odzew jest niespodzianką. Wiele wspólnot zaprasza nas na kolejne warsztaty. Przekazujemy wiedzę o Covid-19, rozdawaliśmy maski ochronne. Prowadzimy akcję uwrażliwiającą na problem małżeństw dzieci, a także przemocy wobec kobiet i dzieci.

Nasze programy w szkołach i na parafiach to edukacja i formacja. Youth Alive to organizacja skupiająca, kształcąca i formująca młodych ludzi. Kształcimy naszych wolontariuszy, dajemy im możliwość rozwoju intelektualnego i duchowego. Przeszkoloną młodzież posyłamy do szkół i wspólnot parafialnych, gdyż uczniom łatwiej uczyć się i dzielić się tym, co przeżywają z rówieśnikami niż z dorosłymi.

Spotkanie z uczniami jednej ze szkół (fot. archiwum Youth Alive Zambia)

Nasi wolontariusze mają być świadkami, że życie wartościami chrześcijańskimi jest możliwe w świecie, gdzie procent samotnych nastoletnich matek stale wzrasta, gdzie alkohol i narkotyki są łatwo dostępne, gdzie najwyższa zakażalność wirusem HIV i STD jest wśród młodych dziewcząt. Prowadzimy działalność edukacyjną, którą chcemy przeciwdziałać nowym zakażeniom HIV, ciążom nastolatek, nadużywaniem alkoholu i narkotyków, przemocy. Dajemy wiedzę i przykład. Oferujemy pomoc i konsultacje w sytuacjach trudnych. Poprzez warsztaty na temat zmiany zachowań oferujemy kurs pomagający poznawać siebie, rozpoznawać problemy i szukać konstruktywnych dróg wyjścia. W naszych szkołach prowadzimy zajęcia każdego tygodnia z tymi samymi klasami, przez co znamy ich i oni również mają możliwość poznać nas. Uczymy młodzież samopoznania i akceptacji, wyjaśniamy, czym jest ADIS/HIV i jak im zapobiegać, mówimy o niebezpieczeństwach wczesnych inicjacji seksualnych, uzależnieniach, wreszczie staramy się zaopatrywać dziewczęta w środki higieniczne wielokrotnego użytku, aby nie musiały opuszczać szkoły każdego miesiąca.

Dla młodzieży, która z różnych powodów jest poza szkołą, kilka razy w roku prowadzimy szkolenie z małej przedsiębiorczość. Przekazujemy wiedzę, co I jak mogą zacząć robić, żeby się utrzymać. To jest nasza odpowiedź na bezrobocie w Zambii, wynosi ponad 13% i niestety wzrasta w czasie pandemii, a kryzys ekonomiczny coraz bardziej dotyka codziennego życia. Dajemy zatem wiedzę i umiejętności licząc, że niektórzy z młodych ludzi użyją ich, by polepszyć swoje życie.

Spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą w ramach warsztatów przedsiębiorczości (fot. archiwum Youth Alive Zambia)

Mamy pod swoją opieką około 100 dzieci, które sponsorujemy w szkołach. Niektóre z nich potrzebują pomocy pieniężnej, bo w domu co prawda jest ktoś kto rzeczywiście się nimi zajmuje, ale nie mają na czesne. Kilkanaścioro dzieci potrzebuje odwiedzin, konsultacji czy też pomocy medycznej. Do tych odwiedzin używamy zakupionego z Waszą pomocą samochodu. Drogi prowadzące do miejsc, gdzie większość mieszkańców Livingstone mieszka, są bez asfaltu. W czasie pory deszczowej napęd na 4 koła przydaje się także i w mieście. Dzięki pomocy z Polski wszystkie te rodziny otrzymały paczki żywnościowe na czas pandemii.

Mamy ponad 60 młodych ludzi, naszych wolontariuszy. Staramy się dbać o ich rozwój duchowy i personalny. W większości pochodzą z rodzin naznaczonych samotnym macierzyństwem I biedą. Wiele razy mamy sposobność doświadczać radości, gdy udaje im się odnaleźć własną drogę do dobrego życia, pracy, gdy zakładają rodziny. Gdy poprzez wartości, jakie wynoszą z Youth Alive, są najlepszymi świadkami, że – jak mówi nasze motto – życie jest po to, by je wybierać, doceniać i celebrować.

Raz jeszcze wielkie “Bóg zapłać” za ofiary pieniężne i duchowe. Pamiętamy o Was w modlitwach i Wy pamiętajcie o nas. Kierowcom życzymy bezpiecznego podróżowania i Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa i zdrowia.

s. Agnieszka Kobiałka SSpS
wraz z wolontariuszami Youth Alive Zambia, Livingstone

Zobacz też profil facebookowy Youth Alive Zambia Livingstone – https://www.facebook.com/Youth-Alive-Zambia-Livingstone-449979471707898/