Drodzy przyjaciele misji! Pozdrawiam z Limbazi na Łotwie!

Kościół na Łotwie rozwija się inaczej niż Kościół w Polsce. W naszej ojczyźnie jest 95% katolików. Bardzo dużo ludzi modli się w domach, także z Radio Maryja lub uczestnicząc w transmisji w telewizji. Kościoły są pełne w niedzielę, a także w dni robocze. Katolicy są wszędzie – w rządzie, urzędach, w szkole. To sprawia, że nie gaśnie wiara i nadzieja w narodzie jako całości. To także pomaga przeciwstawić się prądom, które chcą wprowadzić teorię gender w szkole i społeczeństwie. Polakom nie zawsze jest lekko, ale zawsze są fundusze na chleb, dach i lekarstwa.

W Łotwie ludzie nie są tak zamożni, niektórym ludziom starszym brakuje funduszy na lekarstwa. Ludzie żyją skromniej. Covid także spowodował spustoszenie w społeczeństwie. Niektórzy zamknęli się w swoim pokoju i żyją w świecie wirtualnym. Boją się wyjść na zewnątrz.

O. Tomasz Dudziuk SVD przed kościołem w Limbazi (fot. Fransiskus Kapu SVD)

Łotwa nie potrafi się przeciwstawić prądom z Europy Zachodniej wprowadzającym gender do szkół. Ludzie nie potrafią dostrzec zagrożenia, jakie niesie gender, a także upadek moralności w społeczeństwie i osłabienie wiary. Zawsze w dziejach narodu i konkretnego człowieka zanik wiary niesie za sobą upadek moralny, utratę nadziei na przyszłość, ciemność.

W moich parafiach nie ma tłumów. W kościele w Limbazi jest w niedziele około 25 osób, wśród nich dzieci i młodzież. Ludzie są związani z kościołem, wspierają go na miarę ich możliwości. Zawsze po Mszy św. widzę ludzi radosnych, którzy otrzymali od Boga impuls popychający ich do dobrych czynów – miłości Boga i człowieka. Bóg wszczepia w ich serce nadzieję i moc do pokonania codziennych trudności.

W Limbazi codziennie jest Msza św. wraz z 45 minutową adoracją, w której uczestniczą 2 lub 3 osoby. Chrystus ukryty w Eucharystii nas łączy i zespala. Codzienna adoracja nie jest rzadkością na Łotwie.

Adoracja w Limbazi (fot. Tomasz Dudziuk SVD)

W kościele rozpoczęliśmy remont – odnowienie i ocieplenie fasady. Zbudowana była z białej cegły, dlatego niszczyły ją słońce i deszcz. Wykonanie nowych tynków pozwoli na lepszą ochronę budynku od wpływów środowiska. Do tego ocieplamy ściany watą grubości 10 cm oraz ocieplamy fundamenty. Odprowadzenie wody i polbruk obok fasady ochroni kościół przed wpływem wody deszczowej.

W październiku 2023 dla dzieci i ludzi starszych zorganizujemy pielgrzymkę z wycieczką do Polski. Będziemy mieli możliwość zobaczenia naszych świątyń i wiernych w nich się modlących. Będziemy w Pieniężnie, Frombokru i Malborku. Większości z uczestników będzie pierwszy raz ma tych terenach. Fundusze otrzymaliśmy z Prokury Niemieckiej.

O. Tomasz Dudziuk wśród parafian z Mazsalaca (fot. archiwum autora)

Jako misjonarze Zgromadzanie Słowa Bożego jesteśmy związani ze Słowem Bożym, które jest motorem do głoszenia i świadectwa. Nasza organistka opowiedziała mi pewną historię z dzieciństwa. Otóż idąc przez las napotkała zniszczoną cerkiew, w której po wojnie komuniści zrobili magazyn na produkty rolne. Przez okno zobaczyła wnętrze wypełnione kartoflami prawie do samego okna. Ponad nimi był napis po łotewsku: “Niebo i ziemi przeminą, jednak moje słowo nie przeminie.” Ludzie ze wschodu prawdopodobnie nie znali języka łotewskiego. Poza tym fakt, że składowali tam kartofle miał świadczyć, według nich, o przewadze nad duszpasterzem, a nawet o słabości Boga, który nie ochronił swej świątyni. Jednak Bóg jest cierpliwy: kartofle zostały spożyte, komunizm na Łotwie się skończył, a napis w cerkwi pozostał!

Słowo Boga zawsze podnosi człowieka. Szczególnie jest to widoczne w przypadku grzesznika, który nie ma sił, by zmienić swoje życie. Słowo daje życie i radość. Żyjąc według niego, zawsze kroczymy w świetle, mino, że dni są różne.

Jako misjonarz widzę jaką moc ma słowo Boga – daje światło ludziom pogrążonym w mroku, daje pokój ludziom utrudzonym obowiązkami i życiem w dzisiejszym świecie.

Tomasz Dudziuk SVD
Limbazi, Łotwa