30 września 2021 roku, na zaproszenie s. Rity Gwóźdź ZSNM, referentki misyjnej Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku-Michelinie, odbyło się spotkanie misyjne z o. Wiesławem Dudarem SVD, dyrektorem Referatu Misyjnego z Pieniężna.

Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniami misyjnymi oraz przekazanie darów z pomocą dla misjonarzy. W spotkaniu uczestniczyła również siostra przełożona Helena Jurek oraz siostra radna Jolanta Gołębiowska.

– Wspomagając misjonarzy pokazujemy, że nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się na świecie. Ofiarowanie niezbędnych artykułów liturgicznych jest dobrym uczynkiem i jednocześnie bezcennym darem dla posługujących w trudnych warunkach różnych kontynentów – mówi s. Rita Gwóźdź ZSNM i podkreśla, że mimo panującej pandemii, zamkniętych kościołów i licznych obostrzeń w organizowaniu spotkań, praca duszpasterska trwa nieustannie.

Ornaty dla misjonarzy (fot. Wiesław Dudar SVD)

– Co prawda sytuacja wymusza szukanie nowych form ewangelizacji i nowych sposobów dotarcia do ludzi, jednak w wielu krajach misyjnych, wciąż budowane są kościoły oraz kaplice. Otwierając im nasze serca, uświadamiamy sobie coraz bardziej, że nasz dar dla bliźnich jest odpowiedzią na liczne dary, jakimi Pan Bóg nie przestaje nas obdarzać. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy – dodaje s. Rita.

Wśród przekazanych darów najwięcej jest paramentów liturgicznych i dewocjonaliów, w tym: 16 ornatów, 5 stuł, 3 alby, 12 komż, cyborium, 3 kropidła, bielizna kielichowa, stroje dla dzieci pierwszokomunijnych (16 tunik, 18 spodenek białych i czarnych), 21 pelerynek i 1 spódnica ministrancka, 1 tunika maryjna, różańce, 1600 medalików, 40 łańcuszków, 600 krzyży średnich i małych, 4 poduszki procesyjne, 11 plakatów Jezusa, 13 plakatów Matki Bożej, obrazki świętych, a także 27 kul ortopedycznych, 17 lasek, 1 wózek inwalidzki, 2 balkoniki oraz 17 telefonów komórkowych, gitara akustyczna i znaczki pocztowe, zbierane w ramach akcji “Każdy znaczek wspiera misje”.

– Włączając się w ten sposób w zadanie misyjne, wraz za św. Tereską od Dzieciątka Jezus będziemy mogli powiedzieć: „Moim niebem będzie dobrze czynić na ziemi” – wyjaśnia s. Rita.

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Od lewej: s. Jolanta, s. Helena i s. Rita (fot. Wiesław Dudar SVD)
S. Rita z ornatami dla misjonarzy (fot. Wiesław Dudar SVD)
Wózek inwalidzki przekazany na misje (fot. Wiesław Dudar SVD)
O. Wiesław Dudar SVD z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku-Michelinie.