Tegoroczny kurs teatralno-muzyczny, realizowany podczas IV turnusu „Wakacji z Misjami” w Ocyplu, zakończył się pokazem spektaklu „Tota Pulchra Est Maria”. Autorami przedsięwzięcia byli aktorzy Krakowskiego Teatru Biblijnego – Mariusz Kozubek (scenariusz, reżyseria) i Piotr Solorz (muzyka, przygotowanie wokalne). Choreografię sceny finałowej stworzyła Sara Solorz. W przedstawieniu uczestniczyły 72 osoby.

Malownicze plenery jeziora w Ocyplu stały się tłem muzycznej opowieści, opartej na „Akatyście ku czci Bogarodzicy”. Starożytne nabożeństwo maryjne prowadzi modlącego się po drogach „kontemplacji zachwytu” nad Tą, w osobie której zostało przywrócone ludzkości pełne podobieństwo Boże. W spektaklu w postać Maryi wcieliło się po kolei parę uzdolnionych aktorsko i wokalnie dziewczyn. W poszczególnych scenach towarzyszyli im pozostali uczestnicy turnusu.

Już od kilkunastu lat IV turnus “Wakacji z Misjami’ w Ocyplu kończy się pokazem spektaklu przygotowywanego przez uczestników pod okiem prowadzących zajęcia. Prezentacje mają charakter religijny. Praca nad nimi to z jednej strony nauka warsztatu aktorskiego i wokalnego, z drugiej formacja religijna uczestników zajęć – i w końcu samych widzów.

Tegoroczne przedstawienie zostało przygotowane na bazie tekstu i muzyki do widowiska „Litanie”, zrealizowanego parę miesięcy temu w katowickim Studium Teatru Franciszka (z projekcjami – obrazami Agnieszki Jasińskiej). Projekt miał swą pierwszą odsłonę jako film artystyczny „Akatyst – Totus Tuus”, zrealizowany w większości „zdalnie” podczas pierwszych ” lockdownów”. Ocyplańska inscenizacja to trzecia przymiarka do „Akatystu” twórców dzieła, mająca tym razem charakter teatralny.

„Litanie” (wersja koncertowa) jest aktualnie w repertuarze Katolickiej Fundacji „Młodzi dla Młodych”.

„Akatyst – Totus Tuus” i ” Litanie” można w dniach 12-19 sierpnia 2021 obejrzeć na YouTube:

Fotografie: Wiesław Dudar SVD

Więcej fotografii ze spektaklu