W ramach zbiórki przedmiotów na misje, prowadzonej od lat przez Referat Misyjny z Pieniężna, udało się w tym roku zebrać 12 nieużywanych maszyn do szycia, które po koniecznych naprawach trafiły do Obwodu Kaliningradzkiego i do Togo.

Maszyny zostały przekazane przez Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół Technicznych im. Płk. G. Langera w Cieszynie.

– Mogłoby się wydawać, że czas pandemii i związane z nim trudności oraz ograniczenia stanowią przeszkodę nie do pokonania dla tych, którzy chcą pomagać potrzebującym. Nic bardziej mylnego – mówi ks. Marcin Wróbel, katecheta w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie oraz opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. – Największą barierą uniemożliwiającą wyjście ku drugiemu, stanowi „mur” naszego serca. Z perspektywy człowieka jawi się często jako coś nie do przezwyciężenia. Ale to spojrzenie czysto ludzkie, obce Bogu, który zapewnia, iż dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba tylko Mu zaufać i zaryzykować na wzór św. Pawła, aby przekonać się o tym, że na prawdę moc w słabości się doskonali.

Jedna z maszyn w Obwodzie Kaliningradzkim (fot. Jerzy Jagodziński SVD)

Radość w sercu i uśmiech na twarzy obdarowanych to najcenniejsza rzecz, która motywuje młodych wolontariuszy do przekraczania własnego „ja” i jeszcze większego wysiłku, ponieważ dobro rodzi dobro

Z Cieszyna dotarły na misje maszyny do szycia oraz komplet materiałów na ubrania. 3 z nich trafiły do Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji, a 9 do Togo. Koordynatorem akcji podarowania misjom naszym do szycia był ks. Marcin Wróbel, katecheta w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie oraz opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, które od dawna angażuje się w różnorakie akcje pomocy osobom potrzebującym, np. pensjonariuszom DPS-ów. Tym razem pomoc wolontariuszy dotarła do Obwodu Kaliningradzkiego i Togo.

Maszyny do szycia z Cieszyna przygotowane do wysyłki do Pieniężna (fot. ks. Marcin Wróbel)