28 i 29 października wspólnota roku propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie gościła w swym Domu Formacyjnym w Klebarku Wielkim o. Wiesława Dudara SVD, dyrektora Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Piątkowy wieczór wypełnił wspólny różaniec odmówiony w intencjach misyjnych i w duchu misyjnym, bo w kilku językach. Po nim odbyło się spotkanie misyjne, podczas którego o. Wiesław dzielił się swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei oraz działalnością Referatu Misyjnego w Pieniężnie. Dzięki temu klerycy i ich prefekt, ks. Radosław Czerwiński, mogli zapoznać się z problemami, z jakimi boryka się Kościół misyjny w zależności od  kontynentu i specyfiki konkretnego kraju.

W sobotę rano o. Wiesław przewodniczył Mszy świętej, podczas której skierował do zebranych alumnów okolicznościowe kazanie. Mówił o wielkim sensie pracy misyjnej i potędze miłości w lokalnej wspólnocie, przynoszącej namacalne owoce. Kazanie wywołało głębokie wzruszenie uczestników liturgii.

Na zakończenie Mszy św. o. Wiesław poświęcił różańce misyjne, które ofiarował zebranym z prośbą o modlitwę w intencji misji, misjonarzy i nowych powołań misyjnych. Jak zaznaczył ks. Radosław, wspólnota alumnów i formatorów pamięta i będzie pamiętać o modlitwie w intencji misyjnego dzieła Kościoła, gdyż Kościół ze swej natury jest misyjny, a duch chrześcijański to duch misyjny. 

Po śniadaniu wdzięczni klerycy podjęli o. Wiesława kawą i domową szarlotką z lodami, poruszając tematy związane z misjami. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowe materiały misyjne – obrazki z modlitwą za misje, książki i numer miesięcznika “Misjonarz”.

kl. Juliusz Poznański

Ks. Radosław Czerwiński, o. Wiesław Dudar SVD i alumni w kaplicy Domu Formacyjnego w Klebarku Wielkim (fot. ks. Radosław Czerwiński)
Kaplica Domu Formacyjnego w Klebarku Wielkim udekorowana na Tydzień Misyjny (fot. kl. Szymon Mierzejewski)