Wdzydze Kiszewskie na trasie 5. turnusu “Wakacji z Misjami”

W tym roku podczas „Wakacji z Misjami” uczestnicy wyjeżdżali na wycieczkę do założonego w 1906 r. Muzeum

Więcej