Piotr Handziuk SVD (Dem. Rep. Kongo)

Po 25 latach pracy pastoralnej na różnych placówkach misyjnych w głębi kraju, wolą przełożonych zostałem przeniesiony do

Więcej