Józef Gwóźdź SVD (Panama)

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje! Jak naucza Kościół, wszyscy ochrzczeni zostali wezwani przez Jezusa, aby być misjonarzami. Powołanie

Więcej