Wyższe Seminarium Ducha Świętego w Dhace jest jedynym w Bangladeszu centrum formacji kandydatów do kapłaństwa. Zostało założone w 1973 r., dwa lata po wojnie wyzwoleńczej, i jest podległe Konferencji Biskupów Katolickich Bangladeszu (CBCB). 

Obecnie mieszka w nim 64 seminarzystów diecezjalnych z całego Bangladeszu. Do kapłaństwa przygotuje się tutaj również 50 seminarzystów niestacjonarnych z różnych zgromadzeń zakonnych, którzy uczęszczają na kursy filozofii i teologii.

Kilka lat temu o. Mariusz Pacuła SVD przebywał w Dhace podczas nauki języka bengalskiego. W tym czasie mógł przekonać się, jak bardzo potrzebne są rowery w pracy socjalno-pastoralnej seminarzystów. Wszystkie użytkowane rowery są zużyte i nie nadają się do bezpiecznego poruszania się o mieście. O. Mariusz wykazał troskę i zainteresowanie, aby pomóc seminarium w kontynuowaniu działalności duszpasterskiej seminarzystów.

Seminarzyści Wyższego Seminarium Ducha Świętego w Dhace w Bangladeszu (fot. Joy Joseph Quiah)

Zgodnie z katolicką doktryną formacja duszpasterska kandydatów na kapłanów powinna iść w parze z formacją ludzką, intelektualną i duchową. Chodzi o to, by rozwijać młodych ludzi w miłości do ludu Bożego i przygotować ich jako przyszłych pasterzy. Dlatego przez cały rok organizowane są w seminarium cotygodniowe i coroczne aktywności duszpasterskie. Klerycy odwiedzają pobliskie parafie, gdzie prowadzą zajęcia katechetyczne i przygotowują kandydatów do sakramentów. Szczególną troską otaczają uczniów, którzy uczą się w szkołach rządowych i niekatolickich, gdzie nie otrzymują żadnej wiedzy religijnej. Odwiedzają również szpitale, dzielnice slumsów i aktywnie działamy na rzecz tworzenia nowej opieki duszpasterskiej dla najbardziej potrzebujących.

Dhaka jest jedną z najbardziej przeludnionych stolic na świecie. Ponad 20 milionów ludzi codziennie walczy tutaj o znalezienie środków do życia. Ulice są zawsze zablokowane i brakuje transportu publicznego. Z tego powodu bardzo trudno dotrzeć do celu na czas, a wypadki zdarzają się bardzo często. Bardzo trudne jest zatem efektywnie kontynuowanie posługi duszpasterskiej. Dzięki kilku nowym rowerom seminarzyści byliby w stanie zaoszczędzić pieniądze, poruszać się po ulicach bezpiecznie i dotrzeć do celu na czas. Dlatego prosimy o pomoc w zakupie 15 rowerów, które będą wykorzystywane w Dhace do celów duszpasterskich i innych.


Seminarzystów z Dhaki można wspomóc
włączając się w XXIX Akcję św. Krzysztofa 2023

WIĘCEJ INFORMACJI

Seminarzyści w sali lekcyjnej z wykładowczynią (fot. Joy Joseph Quiah)
Rowery seminaryjne (fot. Joy Joseph Quiah)
Budynek Wyższego Seminarium Ducha Świętego w Dhace (fot. Joy Joseph Quiah)
Codzienne korki na ulicach Dhaki (fot. Joy Joseph Quiah)