Werbistowska Akcja Pomocy Kierowców na Rzecz Misyjnych Środków Transportu, zwana popularnie Akcją św. Krzysztofa, organizowana jest w tym roku już po raz 28. Ofiary polskich kierowców ciągle spływają, ale już teraz udało się sfinansować zakup motocykli i rowerów dla dwóch togijskich parafii. Swoje pojazdy otrzymali katechiści z Parafii św. Franciszka z Asyżu w Takpamba oraz Parafii św. Arnolda Janssena w Sadori. Obie położone są na terenie diecezji Dapaong na północy kraju.

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Takpamba otrzymała dla swoich katechistów 3 motocykle i 4 rowery, zaś Parafia św. Arnolda Janssena w Sadori 2 motocykle i 10 rowerów. W obu tych parafiach proboszczami są werbiści z Indonezji – w Takpamba o. Marcel Wangu SVD, a w Sadori o. Adauktus Herin SVD.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają Akcję św. Krzysztofa i Referatowi Misyjnemu w Pieniężnie, że pamiętał o katechistach w Togo – mówi o. Marian Schwark SVD pracujący w werbistowskiej misji w Kpalimé. – Jestem pewien, że otrzymane motocykle i rowery dodadzą im sił i odwagi do dalszej owocniejszej pracy w służbie Słowa Bożego.

Katechiści z Takpamba (fot. Marcel Wangu SVD)

Na misyjnych parafiach katechiści stanowią ogromną pomoc dla misjonarzy i są absolutnie niezbędni dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Są pierwszymi i najważniejszymi współpracownikami każdego misjonarza, także jego tłumaczami, jeśli misjonarz nie włada lokalnym językiem. Przewodniczą liturgii Słowa Bożego we wioskach, do których misjonarz przyjeżdża bardzo rzadko, przygotowują wiernych do sakramentów i katechumenów do chrztu.

W Togo wszyscy katechiści pracują dobrowolnie. Tylko niektórzy z nich, i to zwykle na stacji głównej, otrzymują niewielkie wynagrodzenie za swoją posługę. Nie przekracza ono 15 € na miesiąc.

Katechiści z Sadori (fot. Marcel Wangu SVD)

Przygotowanie katechistów do posługi odbywa się w diecezjalnych ośrodkach formacji. Koszty takiej formacji ponosi każda wspólnota parafialna, która wysyła swojego kandydata.

– Katechiści, mają swoje własne rodziny na utrzymaniu, a mimo to poświęcają dobrowolnie swój wolny czas, posługując swoim wspólnotom w nauczaniu Słowa Bożego – wyjaśnia o. Schwark. – Jestem zawsze pełen podziwu dla tej dobrowolnej pracy naszych katechistów, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie każdy szuka tylko korzyści materialnych. (adm)


Katechista z Sadori na nowym motocyklu (fot. Marcel Wangu SVD)

Nazywam się Matthieu Djangbedja Bomboma, jestem katechistą parafii świętego Arnolda Janssena w Sadori. W imieniu moich braci katechistów i w imieniu własnym, piszę ten list, żeby podziękować Wam i Referatowi Misyjnemu w Pieniężnie w Polsce za podarowane nam rowery i motocykle. Te środki lokomocji pomagają nam w naszej posłudze pastoralnej we wspólnotach w oddalonych wioskach.

Mamy kilka stacji bocznych, gdzie prowadzimy lekcje religii dla katechumenów w tygodniu, a w niedzielę przewodniczymy tam liturgii Słowa Bożego.

A oto nasze wspólnoty chrześcijańskie i ich katechiści:

  • wspólnota w Sadori z katechistą Jozefem Baba
  • wspólnota w Koumongou z katechistą Samuelem Nagbendi
  • wspólnoty w Koumongoukan i Farece z katechistą Matthieu Djangedja
  • wspólnota w Faré z katechistą Danielem
  • wspólnoty w Bonzoukou i Kini z katechistą Eliaszem Comnakan
  • Wspólnota w Tchanguerikou z katechistą Piotrem Abou
  • Tiguibe Paskal jest katechistą pomocniczym wspólnot w Koumongou i Koumongoukan.

Dzięki rowerom i motocyklom, które nam podarowaliście, możemy łatwiej dojeżdżać do wyżej wymienionych wspólnot i dobrze im służyć. Dlatego z całego serca dziękuję Wam za okazaną nam pomoc.

Prosimy Boga, żeby was błogosławił i towarzyszył Wam w życiu.

Matthieu Djangbedja Bomboma

Katechista z Takpamba na nowym motocyklu (fot. Marcel Wangu SVD)

Nazywam się Hubert Matchi. Jestem katechistą w Parafii św. Franciszka z Asyżu w Takpamba i posługuję we wspólnocie katolickiej we wiosce Nkpè 1. Chciałbym podziękować Referatowi Misyjnemu Księży Werbistów w Pieniężnie z Polski za podarowany mi motocykl za pośrednictwem o. Mariana Schwarka. Teraz będę mógł łatwo się przemieszczać w mojej posłudze pastoralnej, służąc moim braciom i siostrom w Chrystusie. Niech Pan Bóg was błogosławi!

Hubert Matchi


Nazywam się Boniface Aboh i jestem dobrowolnym katechistą w Marbongou. Serdecznie dziękuję Darczyńcom za rower. Będę się nim posługiwał, aby Dobra Nowina Jezusa rozszerzała się wśród ludności Marbongou. Obiecuję być do dyspozycji i pobożnie posługiwać jako katechista. Dziękuję bardzo i niech Bóg Was błogosławi. 

Aboh Boniface


Katechista z Sadori na nowym motocyklu (fot. Marcel Wangu SVD)

«Coście uczynili jednemu z tych maluczkich, dla mnie żeście uczynili.» (Mt 25,40)

Tym wersetem Pisma św., ja Hilaire Tammaté, katechista-stażysta w Takpamba, chciałbym podziękować za Wasz dar. Referat Misyjny w Pieniężnie w Polsce, za pośrednictwem o. Mariana Schwarka, podarował mi motocykl, który pomoże mi lepiej posługiwać wspólnotom katolickim w wioskach. Jestem Wam bardzo wdzięczny.

Niech Bóg Was wynagrodzi za to stokrotnie.

Hilaire Tammate


Nazywam się David Yassar i jestem pomocnikiem katechisty we wiosce Namounkou. Posługuję w środowisku, gdzie dominują sekty i animizm. Tym listem chciałbym podziękować za rower, który od Was otrzymałem. Nie wiem, jak mam za ten rower dziękować. Ten dar doda mi sił i odwagi w moim posługiwaniu.

Niech Bóg Was obdarzy swoimi łaskami. Podziękowanie również dla o. Mariana, który zabiega o pomoc, żeby ewangelizacja szła do przodu. 

David Yassar


Nazywam się Djaelie N’Koumba. Jestem katechistą w Panga i Kongounou. Posługuję w środowisku, gdzie ludzie nie znają Słowa Bożego, gdzie jest dużo sekt i gdzie dominuje animizm. Jestem zadowolony z mojej pracy dla ewangelizacji tego środowiska. Chciałbym tym listem podziękować Wam za rower. Mam teraz do dyspozycji środek lokomocji, który pozwala mi lepiej spełniać posługę katechisty.

Dziękuję, że pomyśleliście o mnie i o misji, jaką spełniają tu nasi ojcowie misjonarze. Niech Bóg wam stokrotnie wynagrodzi za tę pomoc. 

Djaelie N’Koumba


Nazywam się Benoît Sayendi. Jestem katechistą w wiosce Samté, w Parafii św. Franiszka z Asyżu w Takpambie. Chciałbym Wam podziękować za hojny dar w postaci motocykla, który podarowaliście mi poprzez Referat Misyjny, za pośrednictwem o. Mariana Schwarka. Jestem bardzo zadowolony, bo będę mógł łatwo jeździć i posługiwać w niedziele w mojej wspólnocie katolickiej. Niech Pan Bóg was błogosławi.

Benoît Sayendi

Katechista z Takpamba na nowym motocyklu (fot. Marcel Wangu SVD)