Obraz Jezusa Miłosiernego to kolejny taki wizerunek Chrystusa, który podarowała pani Maria Szostak z Siedlec. Jest on przeznaczony do Ghany i trafi do rąk br. Andrzeja Kędziory SVD, który pracuje tam od 1990 roku.

Od czerwca 1997 roku br. Andrzej kieruje Zakładem Optycznym “New Look” pod wezwaniem św. Arnolda Janssena w Sabobie w diecezji Yendi, którego jest założycielem. To dla tego zakładu Referat Misyjny w Pieniężnie kilkanaście lat temu przeprowadził akcję zbiórki okularów, szkieł, szlifierek i innych rzeczy niezbędnych do jego funkcjonowania. Akcja odbyła się pod hasłem “Okulary dla Ghany” a liczba zebranych przedmiotów przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Obecnie obok Zakładu Optycznego “New Look” powstaje Centrum Optyczne, w którym będzie można jeszcze lepiej pomagać ludziom mającym różnego rodzaju choroby oczu. Brat Andrzej Kędziora SVD, zaplanował, aby na terenie Centrum powstała kaplica pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego, która ma być miejscem wyciszenia, otwartym dla każdego, niezależnie od wyznania. Chętni będą mogli uczestniczyć we Mszy świętej. Poświęcony w Krynicy Morskiej obraz Jezusa Miłosiernego trafi właśnie do tej kaplicy.

– Liczymy na to, że Jezus Miłosierny sprowadzi do nas ludzi dobrej woli, którzy przez posługę wolontariacką ukażą naszym pacjentom kochające oblicze Jezusa Miłosiernego – mówi br. Andrzej. 

Obraz został poświęcony 29 stycznia 2022 r., w dniu święta patronalnego Domu Zakonno-Rekolekcyjnego Księży Werbistów “Bursztyn” w Krynicy Morskiej. Patronem domu jest św. Józef Freinadametz, pierwszy werbistowski misjonarz, który całe życie poświęcił Chinom. Obrzędu poświęcenia dokonał o. Andrzej Danilewicz SVD, sekretarza ds. Misji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Z miejsca nad Bałtykiem, gdzie codziennie płynie ku niebu modlitwa w intencji misji, wyrusza obraz Jezusa Miłosiernego do Ghany z przesłaniem Bożego miłosierdzia. Miejmy nadzieję, że kaplica kliniki Centrum Optycznego w Sabobie, gdzie znajdzie się ten obraz, stanie się kolejnym punktem na naszym globie, z którego Jezus Miłosierny będzie mógł przemieniać ludzkie serca oraz otwierać oczy ciała i duszy na piękno świata i nieskończone miłosierdzie Boże.

Wiesław Dudar SVD

Fot. Wiesław Dudar SVD