6 lipca 2021 roku, podczas kończącego się dzień później I turnusu Wakacji z misjami, o. Mariusz Pacuła SVD, misjonarz w Bangladeszu, poświęcił dwa obrazy Jezusa Miłosiernego, które zostaną wysłane do Afryki i Ameryki Południowej.

Obrazy zostały przekazane werbistom przez panią Marię Szostak, która na przestrzeni lat sfinansowała kilkadziesiąt podobnych wizerunków Jezusa Miłosiernego. Trafiły one do wielu krajów na wszystkich kontynentach, w tym także za pośrednictwem Referatu Misyjnego z Pieniężna.

Fotografie: Wiesław Dudar SVD