Trzeba modlić się już teraz za tych, do których Duch Święty nas pośle, by On nas uprzedzał – powiedział o. Mariusz Pacuła SVD, misjonarz w Bangladeszu, do kleryków międzydiecezjalnego roku propedeutycznego z Olsztyna i Elbląga.

Spotkanie online z misjonarzem odbyło się z okazji Tygodnia Misyjnego, 21 października 2020 roku, w Klebarku Wielkim (archidiecezja warmińska).

Spotkanie kleryków z misjonarzami pomaga odkryć różnorodność Kościoła. Takie rozmowy o doświadczeniu misyjnym otwierają oczy na problemy kulturowe, uczą pokory, wdzięczności za to co mamy i zarazem ufności Bogu – mówi ks. Radosław Czerwiński, prefekt roku propedeutycznego kleryków. – Mamy świadomość, że podstawowym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Bez nowych wyznawców Chrystusa nie będzie komu przekazać skarbu wiary. Nie będzie także powołań.

Podczas spotkania jeden z kleryków stwierdził, że może dojść do sytuacji, kiedy to mieszkańcy Afryki przyjadą do Europy prowadzić ewangelizację. O. Mariusz zauważył jednak, że przecież już się to dzieje.

Klerycy w Klebarku wraz ze swoim moderatorem w Tygodniu Misyjnym w sposób szczególny ogarniają modlitwą misyjne dzieło Kościoła oraz pogłębiają swoją wiedzę na temat misji. Czynią to między innymi poprzez lekturę miesięcznika „Misjonarz” i innych publikacji oraz oglądanie filmów misyjnych, które otrzymali z Referatu Misyjnego w Pieniężnie.

O. Mariusz Pacuła SVD w latach 2001–2018 posługiwał w Ghanie, a od grudnia 2018 roku pracuje w Bangladeszu.

O. Mariusz Pacuła SVD podczas spotkania online (fot. ks. Radosław Czerwiński)