Tegoroczne weekendowe skupienie dla Animatorów i Dobrodziejów Dzieła Misyjnego z Rodziny Arnoldowej odbyło się w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie w dniach od 24-26 marca. Wzięło w nim udział 46 uczestników z różnych stron Polski.

Głównym organizatorem i prowadzącym zjazd był dyrektor Referatu Misyjnego o. Wiesław Dudar SVD, któremu wiernie pomagała s. Danuta Piasecka SSpS.

Po serdecznym przywitaniu gości i przy kawie, gospodarz wydarzenia, o. Wiesław, wprowadził uczestników w program weekendowego skupienia.

Msze św. odprawiane przez o. Jacka Wojcieszko SVD, Rektora Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, o. Waldemara Kusa SVD oraz o. Andrzeja Danilewicza SVD, jutrznie i nieszpory ze wspólnotą Domu św. Wojciecha oraz modlitwy prywatne uczestników, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Gorzkie Żale, Różaniec w intencji powołań czy Koronka do Bożego Miłosierdzia to części stałe weekendowych dni skupienia.

W piątek i sobotę o. Jan Bocian SVD w swoich wykładach przybliżył uczestnikom Lectio Divina. Uczestnicy skupienia mieli też okazję zwiedzić Muzeum Misyjno-Etnograficzne i wziąć udział w otwarciu nowej czasowej wystawy „Samarytanie z Markowej”. Właśnie w piątek, 24 marca, przypadała rocznica mordu, jaki dokonał się w Markowej na Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Uczestnicy skupienia mieli również okazję do spotkania z s. Kamilą Kubiak SSpS, misjonarką z Ghany. Przybliżyła ona swoją kilkuletnią pracę na północy Ghany, a szczególnie trudną sytuację kobiet i dzieci, które oskarżane o czary muszą szukać schronienia we wiosce dla nich założonej, zwaną wioską czarownic. Świat misyjny został także przybliżony poprzez projekcję filmów misyjnych.

Niedzielny czas przedpołudniowy wypełniła modlitwa w intencji powołań misyjnych, a po Mszy św. nastąpiło poświecenie dzwonów, które wysłane zostaną do Togo.

Bogaty program tych trzech dni przybliżył i na nowo rozbudził świadomość misyjną wśród animatorów, uwrażliwił ich na potrzeby misji oraz wzmocnił ich zaangażowanie na rzecz misji.

Wszystkim uczestnikom skupienia dziękujemy za ich obecność, za pamięć modlitewną oraz wszelką pomoc jaką nieustannie niosą misjom.

s. Hanna Lellek SSpS

Więcej fotografii