18 maja 2023 r. o. Anastase Nduwayezu SVD, werbista pochodzący z Rwandy, poświęcił studnię św. Grzegorza Wielkiego w wiosce Kim Kim. Miejscowość należy do parafii św. Józefa w Sonaholou w Beninie, gdzie o. Anastase jest proboszczem. Już dwa dni później, o. Marsel Arjo SVD z Indonezji, proboszcz parafii NMP w Badjoudé w Benininie, poświęcił studnię Trójcy Świętej w wiosce Kawado.

Obie studnie powstały dzięki ofiarności dobrodziejów z Polski za pośrednictwem Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. Warto podkreślić, że studnię św. Grzegorza Wielkiego ufundowała jedna z mieszkanek Olsztyna. Ona też w dużym stopniu wsparła budowę drugiej studni.

Mieszkańcy wiosek prosili, bym przekazał serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom w Polsce. Do podziękowań dołączają zapewnienie o modlitwie za wszystkich darczyńców.

Budowa studni Trójcy Świętej w wiosce Kawado (fot. Marsel Arjo SVD)

Współbracia z Beninu, widząc, że dzięki ofiarom z Polski w sąsiednim Togo udało się wywiercić 31 studni, od dawna nalegali, żeby tę akcję pomocy rozciągnąć również na Północny Benin. Tutaj kobiety również mają bardzo wielkie trudności w znalezieniu wody do picia, zwłaszcza w czasie pory suchej. Wiele wiosek w tej części Beninu nie ma dostępu do czystej wody, więc kobiety muszą ją czerpać daleko od wioski z niezupełnie wyschniętych rzek albo zwykłych dziur w ziemi, które tutaj również nazywają “dziurami przodków”.

Mam nadzieję, że te dwie pierwsze studnie, zrealizowane w ramach werbistowskiej akcji “Woda dla Afryki”, będą początkiem szerokiej inicjatywy budowy studni głębinowych w Beninie.

Akcję “Woda dla Afryki” zainicjował o. Wiesław Dudar SVD, Dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie. Jemu zatem także składam serdeczne “Bóg zapłać” za tę niezwykle cenną inicjatywę.

Marian Schwark SVD

Dzieci z wioski Kawado przy studni Trójcy Świętej (fot. Marsel Arjo SVD)

Parafia św. Józefa w Sonaholou leży na północy Beninu, w diecezji Djougou. Liczy ponad 74 tys. mieszkańców, z czego 37blisko 37,5 tys. stanowią kobiety. Do Parafii należą 44 wioski. Główną grupę etniczną stanowi lud Lokpa. Ludzie żyją z rolnictwa i hodowli. 75% kobiet i młodych dziewcząt nie umieją czytać i pisać.

Wioska Kim Kim liczy 1900 mieszkańców. Znajduje się tutaj jedna zwykła studnia, ale w porze suchej zupełnie wysycha, przez co kobiety muszą chodzić po wodę kilometrami do pobliskiej rzeki Gnalo. Poświęcona niedawno studnia św. Grzegorza ma 40 m głębokości.

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Badjoudé powstała w 1954 roku. Została założona przez Misjonarzy Afryki (SMA). Od 1994 roku parafia jest w rękach werbistów. Badjoude, położone jest na ternie Komuny Ouake w północnym Beninie. Mieszkańcy są tutaj w większości wyznawcami Islamu. Nawrócenia są bardzo rzadkie.

Wioska Kawado, gdzie została wywiercona studnia Trójcy Świętej, leży 4 km od Badjoudé. Jest to stacja boczna parafii. Wioska liczy nieco ponad 600 mieszkańców, przeważnie bez pracy, z których większość stanowią dzieci i młodzież do 17 roku życia. W wiosce niewielka wspólnota katolicka wybudowała małą kaplicę, która także będzie pod wezwaniem Trójcy Świętej.

Poświęcona niedawno studnia ma głębokość 80 m. Mają do niej dostęp bez żadnych ograniczeń wszyscy mieszkańcy wioski, niezależnie od wyznawanej religii. 

Benin jest częścią werbistowskiej Prowincji Togo/Benin. Obecnie w prowincji pracuje 49 werbistów z 6 narodowości, wśród których jest 5 Polaków (stan na czerwiec 2022).

O. Anastase Nduwayezu SVD, proboszcz parafii św. Józefa w Sonaholou przy studni św. Grzegorza Wielkiego (fot. archiwum Anastase Nduwayezu)

Studnia św. Grzegorza Wielkiego
Studnia Trójcy Świętej w Kawado