W dniach 21-22 kwietnia 2023 r. na Jasnej Górze odbyło się XII Czuwanie Modlitewne Rodziny Arnoldowej. Tematem spotkania były słowa „Wdzięczni i posłani”. Uczestniczyli w nim parafianie z werbistowskich parafii, dobrodzieje i współpracownicy misji oraz werbiści i Siostry Służebnice Ducha Świętego (SSpS).

Spotkanie zaczęło się o godzinie 15.00 przy drugiej bolesnej stacji różańcowej na jasnogórskich błoniach. Po krótkiej modlitwie, uczestniczy ruszyli procesją do Sali Papieskiej, gdzie odbyła się pierwsza części czuwania. Rozpoczęła się projekcją filmu dokumentalnego „Misja Józefa Freinademetza”, opowiadającego o życiu i posługiwaniu w Chinach pierwszego werbistowskiego misjonarza.

Po filmie zgromadzonych przywitał oficjalnie o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie, a po nim słowa powitania skierowali o. Sylwester Grabowski SVD, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego oraz s. Dolores Zok SSpS, przełożona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego. Podziękowali zgromadzonym za wsparcie i zaangażowanie w działalność misyjną Rodziny Arnoldowej.

Artystyczną oprawę spotkania zapewnili chór parafialny „Magnificat” oraz przedstawiciele Wspólnoty Afrykańskiej z Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie pod dyrekcją o. Erica Hounake SVD. Serca wszystkich poruszył minikoncert  w wykonaniu o. Fransiscusa Diaza SVD z Indonezji, który pięknym śpiewem wychwalał Pana.

Chór „Magnifikat” i przedstawiciele Wspólnoty Afrykańskiej z werbistowskiej Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

W czasie czuwania po raz czwarty wręczono nagrody im. o. Mariana Żelazka SVD. W tym roku laureatami zostali Maria Popowska, założycielka Towarzystwa Przyjaciół ojca Mariana Żelazka w Palędziu oraz Jerzy Grzybowski, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Misjonarz”.

Po ceremonii wręczenia nagrody o. Wiesław Dudar SVD przedstawił sprawozdanie z akcji budowania studni głębinowych w Togo, prowadzonej przez pieniężnieński Referat Misyjny w latach 2020-2022. Podziękował on wszystkim dobrodziejom, dzięki którym udało się dokonać tych pięknych dzieł miłosierdzia. Akcja ta trwa nadal i obecnie przebiega pod hasłem “Woda dla Afryki”.

Pierwszą część czuwania zakończono nabożeństwem drogi krzyżowej, którą poprowadził o. Krzysztof Malejko SVD, duszpasterz Wietnamczyków w Polsce.

Druga część czuwania rozpoczęła się od godz. 20.45 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Najpierw wszyscy uczestniczyli w tradycyjnym Apelu Jasnogórskim, po którym obyły się nieszpory Rodziny Arnoldowej, a następnie Apel Jasnogórski Rodziny Arnoldowej, który poprowadził bp Jerzy Mazur SVD, były misjonarz w Ghanie, Białorusi i Rosji, a obecnie ordynariusz diecezji ełckiej.

– Maryjo, Królowo Apostołów, Matko nasza, Matko Kościoła misyjnego, stajemy dziś przed Tobą jako Twoje dzieci – mówił bp Mazur. – Przychodzimy do Ciebie jako „pierwszej misjonarki Chrystusa”jak niektórzy Ciebie nazywają, i pragniemy za Twoim pośrednictwem z radością podziękować Trójjedynemu Bogu za należących do Rodziny Arnoldowej i za wszystkich misjonarzy i misjonarki, którzy niosą Ewangelię o zbawieniu aż na krańce świata, którzy poprzez modlitwę, dar serca i ofiarowanie cierpienia wspomagają misyjne dzieło Kościoła. Przynosimy Ci w darze, o Maryjo, nasze zatroskanie o misje, o animację, formację i współpracę misyjną Rodziny Arnoldowej i wszystkich ludzi ochrzczonych. 

    CZYTAJ      Rozważanie bpa Jerzego Mazura SVD podczas Czuwania Rodziny Arnoldowej 2023

Uczestnicy czuwania w Kaplicy Cudownego Obrazu (fot. Radosław Gawryś SVD)

Po Apelu Rodziny Arnoldowej zebrani odmówili tajemnice bolesne różańca. Modlitwę poprowadziły i rozważania przygotowały Siostry Służebnice Ducha Świętego.

Najważniejszym momentem czuwania była Eucharystia pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura SVD, który wygłosił okolicznościową homilię. Rozważał w niej ewangeliczny obraz wesela w Kanie Galilejskiej.

– Dzisiaj w życiu ludzi ochrzczonych widoczny jest „brak wina Ewangelii”, czyli brak radości życia wiarą, miłością, nadzieją, wartościami ewangelicznymi – zauważył bp Mazur. – Brak wina Ewangelii odczuwamy we wszystkich środowiskach, w których żyjemy. Maryja prowadzi wszystkich do Jezusa, bo wie, że On nie zawiedzie. Tylko On ma moc przemiany rzeczywistości, w jakiej żyjemy.

– Idźmy wszyscy do Chrystusa, członkowie Rodziny Arnoldowej, misjonarze i misjonarki trzech Zgromadzeń założonych przez św. Arnolda, współpracownicy, darczyńcy, wolontariusze wielkiego dzieła misyjnego i wołajmy do Niego: „Panie, przymnóż nam wiary” – mówił bp Jerzy.

    CZYTAJ    Homilia bpa Jerzego Mazura SVD podczas Czuwania Rodziny Arnoldowej 2023

Świadectwo o. Fransiscusa Diaza SVD z Indonezji (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Na zakończenie liturgii zebrani odśpiewali uroczyste “Te Deum”, dziękując Trójjednemu Bogu za 25 lat sakry biskupiej bp. Mazura, zaś o. Prowincjał Sylwester Grabowski SVD odczytał Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej.

– Maryjo, Matko Boga-Człowieka, zawierzam Tobie wszystkich nas, tworzących duchową Rodzinę osób żyjących charyzmatem św. Arnolda Janssena – modlił się o. Grabowski. – Zawierzam Ci Misjonarzy Werbistów, którzy zostali powołani i posłani, aby w całym świecie szerzyć Słowo Boże, Twego Wcielonego Syna. Zawierzam Tobie nasze głoszenie Ewangelii, nasze posługi oraz dzieła, które prowadzimy w 79 krajach na całym świecie. Wspieraj nas, abyśmy właściwie odczytywali znaki czasu; kieruj nasze kroki do miejsc, które wskaże Boża wola i wypraszaj nam gorliwość pierwszych apostołów i naszych świętych i błogosławionych współbraci.

    CZYTAJ    Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej

W czasie nocnej części Czuwania, oprócz wspólnych modlitw i śpiewów przed wizerunkiem Maryi Jasnogórskiej, zgromadzeni wysłuchali także świadectw misjonarzy i misjonarek oraz dwóch konferencji. Swoim doświadczeniem misyjnym dzielili się o. Fransiscus Diaz SVD z Indonezji, s. Wanda Kurczab SSpS z Paragwaju, br. Krzysztof Walendowski SVD z Boliwii i o. Michał Tomaszewski SVD z Papui Nowej Gwinei. Rozważaniami podczas konferencji podzielili się o. Dariusz Pielak SVD („Maryja, Matka Słowa i Matka wiary – wezwania na czas kryzysu”) oraz o. Jan Wróblewski SVD („Wdzięczność Maryi”). Pod nieobecność tego ostatniego tekst jego konferencji został odczytany przez o. Radosława Gawrysia SVD.

Świadectwo o. Michała Tomaszewskiego SVD, misjonarza w Papui Nowej Gwinei (fot. Radosław Gawryś SVD)

Całe XII Czuwanie Rodziny Arnoldowej było wyrazem wdzięczności Trójjedynemu Bogu za 100 lat istnienia Domów Misyjnych: św. Józefa w Górnej Grupie, św. Wojciecha w Pieniężnie, Królowej Apostołów w Rybniku i św. Małgorzaty w Bytomiu. Razem z Siostrami Służebnicami Ducha Świętego dziękowano za 100 lat istnienia klasztoru Anuntiata w Raciborzu. Podczas modlitwy różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego (prowadzonej przez nowicjuszy z Chludowa), Liturgicznej Modlitwy Godzin, Godzinek i modlitw indywidualnych zebrani modlili się za misjonarzy i dobrodziejów misji, o dar nowych powołań misyjnych oraz prosili o pokój dla świata, szczególnie dla Ukrainy.

Czuwanie zakończyło się rozesłaniem o 4.00 nad ranem.

W XII Czuwaniu Modlitewnym Rodziny Arnoldowej 2023 wzięło udział 30 werbistów, 15 Sióstr Służebnic Ducha Świętego (w tym misjonarze i misjonarki z Papui Nowej Gwinei, Indii, Boliwii, Paragwaju, Wietnamu, Indonezji, Togo) oraz około 250 osób z całej Polski. (EH, adm)


Galeria fotografii z XII Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej