W lipcu 2021 roku poświęcono kolejne dwie studnie głębinowe w wioskach Bouadjal i Kpabol na północy Togo. Obie wioski są stacjami bocznymi werbistowskiej parafii w Kpatchile.

Drążenie i budowa infrastruktury obu studni była możliwa dzięki darowiźnie ks. prof. Mariana Stefana Wolickiego. Przekazaniem środków do Togo zajął się Referat Misyjny w Pieniężnie, zaś na miejscu koordynacją zajmował się o. Marian Schwark SVD.

Studnię “Marian” poświęcono 11 lipca w wiosce Bouadjal, zaś studnię “Stefan” 13 lipca w wiosce Kpabol. Poświęcenia dokonał o. Emmanuela Kabate SVD, proboszcz Parafii św. Kizito w Kpatchile. W ceremonii uczestniczyli także lokalni urzędnicy, a przede wszystkim mieszkańcy wiosek.

– Ludzie bardzo długo na to czekali. Odkąd sięgają pamięcią nigdy nie mieli w pobliżu źródła czystej wody – mówi o. Marian Schwark SVD, wieloletni misjonarz w Togo. – Radość jest niesamowita, zwłaszcza kobiet i dziewcząt, dla których skończyło się uciążliwe chodzenie po wodę do pobliskiej rzeki. W mojej długiej posłudze misyjnej, a jestem tu już od 46 lat, nie widziałem tyle radości z ukończenia innych projektów jak właśnie z powodu tych studni. A przecież budowaliśmy i oddawaliśmy do użytku także szkoły czy przychodnie. Wszyscy obiecują modlić się regularnie za darczyńcę i wszystkich, dzięki którym budowa mogą zostać doprowadzona do końca.

Drążenie studni w Kbapol (fot. André Beguem)

– Brak wody zawsze był poważnym problemem dla naszych wiosek. Mieszkańcy musieli chodzić po wodę do rzeki, która nie była czysta. Dlatego studnia głębinowa jest ratunkiem i wielkim darem dla nas – napisał o. Emmanuel Kabate SVD, proboszcz Parafii św. Kizito w Kpatchile. – Dziękujemy z całego serca i obiecujemy, że będziemy o nią dbać, aby służyła nam i przyszłym pokoleniom. Zapewniamy pamięć modlitewną wszystkim misjonarzom werbistom i dobrodziejom misji.

Zmarły w 2017 roku ks. prof. Marian Stefan Wolicki był przez wiele lat wykładowcą akademickim na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu oraz na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. W testamencie zobowiązał spadkobierców do spełnienia świadczenia majątkowego z przeznaczeniem na posługę misyjną. Spadkobiercy zdecydowali przekazać kwotę 20 tys. Euro na budowę dwóch studni misyjnych w Togo. Dlatego studnie zostały nazwane “Marian” i “Stefan” w hołdzie ofiarodawcy.

Studnia „Stefan” w Kbapol (fot. André Beguem)

Wioska Bouadjal znajduje się 30 km od Kpatchile, 500 km na północ od Lomé, stolicy Togo. Ludność wioski od dawna cierpiała na brak wody. O. Schwark wyjaśnia, że kobiety często przychodziły z wielkim spóźnieniem na Msze św., bo musiały wstawać bardzo wcześnie rano, by przynosić wodę z oddalonej o kilka kilometrów rzeki. Najtrudniejsza sytuacja była w czasie pory suchej.

Wioska Kpabol położona jest w kantonie Nandouta, 72 km od Guerin Kouka, siedziby prefektury Dankpen. Liczy około 750 mieszkańców, którzy do tej pory nie mieli żadnego źrodła czystej wody. Woda, czerpana z oddalonej o kilka kilometrów rzeki, nie była czysta, dlatego ludzie często chorowali na pasożyty. Zwłaszcza małe dzieci cierpiały z powodu zanieczyszczonej wody.

Rejon wiosek Bouadjal i Kpabol zamieszkują Konkombowie, którzy są bardzo dobrymi rolnikami. Ludzie żyją z hodowli zwierząt i uprawy roślin. Pola są uprawiane w większości ręcznie. Ludność buduje wioski w miejscach bardzo oddalonych od większych ośrodków miejskich.

– Zależy im na ziemiach żyznych i urodzajnych, ponieważ nawozy sztuczne są bardzo drogie i ludzi po prostu na nie nie stać – mówi o. Marian Schwark. – W tym regionie 75% dziewcząt przerywa naukę w szkole podstawowej z powodu zamążpójścia, do którego zmusza je rodzina.

Obie wioski należą do werbistowskiej Parafii św. Kizito w Kpatchile, której proboszczem jest Togijczyk, o. Emmanuel Kabate SVD.

Studnie “Marian” i “Stefan” są kolejnymi tego typu obiektami wybudowanymi w północnym Togo dzięki zaangażowaniu Referatu Misyjnego z Pieniężna i o. Mariana Schwarka SVD. (adm)

Studnia „Marian” w Bouadjal (fot. André Beguem)

Studnia w Kbapol


Studnia w Bouadjal