Kontenery dla Togo 2020

17 lutego 2020 roku z Pieniężna wyruszyły kolejne dwa kontenery do Togo. W ten sposób, ponownie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, pomoc trafi do placówek misyjnych znajdujących się w tym afrykańskim kraju.

Wśród wysłanych sprzętów znalazły się między innymi: fotel ginekologiczny do jednej z misyjnych placówek zdrowia, drobny sprzęt medyczny, opaski dziane i lateksowe, bandaże, plastry, siatki opatrunkowe i rękawiczki lateksowe, kule ortopedyczne, balkoniki i wózki inwalidzkie, łóżka, pościel i ręczniki.

Do klasztoru Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji w Lomé wysłano elektroniczne organy wykorzystywane w trakcie liturgii. Nie zabrakło także wyposażenia do istniejących lub będących w budowie kościołów i kaplic: tabernakulum, monstrancji, naczyń i szat liturgicznych, bielizny kielichowej, figur Matki Bożej i świętych, różańców, medalików itp.

Pamiętano też o dzieciach i młodzieży, dla których zebrano artykuły szkolne, między innymi: tornistry (plecaki), zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, ołówki, farby i pędzle, długopisy, linijki i nożyce oraz inne drobne niezbędne w szkole przedmioty. W ramach pomocy przekazano drobny sprzęt służący do utrzymania w czystości i porządku obejść misyjnych i kościołów. W kontenerzach nie zabrakło instrumentów muzycznych i podstawowych narzędzi służących do drobnych napraw, jak również środków czystości i higieny osobistej.

Wszystkie wysłane przedmioty zostały zgromadzone dzięki hojności wielu przyjaciół misji z całej Polski oraz zaangażowaniu Referatu Misyjnego z Pieniężna, a także Referatów Misyjnych i werbistowskich Domów Misyjnych działających na terenie całego kraju. Zostały one zebrane w ramach akcji misyjnych: W zdrowym ciele, Znaki wiary, Paramenty liturgiczne, Misyjny opatrunek, Instrumenty na misje, Kule nadziei, Otwarte serce i Uczniowie–Uczniom. Część przedmiotów pochodzi ze zbiórek Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i Fundacji „Redemptoris Missio” z Poznania.

Koordynacją wysyłki kontenerów zajmowali się ojcowie Mariusz Góryjowski SVD i Waldemar Kus SVD.