„Polscy werbiści w Brazylii Centralnej” to 4 krótkie filmy, które to ukazują pracę werbistów z Polski pracujących w Prowincji Brazylii Centralnej. Po pewnym okresie zaangażowania w duszpasterstwo, każdy z prezentowanych na nich misjonarzy rozpoczął pracę specjalistyczną. I tak o. Sławomir Rzepka (zmarły w 2021 roku) założył ośrodek dla uzależnionych, o. Wojciech Mittelstaedt służy pomocą psychologiczną i duchową księżom oraz osobom zakonnym, o. Maciej Suszczyński jest odpowiedzialny za formację kleryków, natomiast ojcowie  Łukasz Herkt i Tomasz Gwiazda ewangelizują poprzez mass media.

Filmy zrealizowane zostały przez werbistowskie studio Verbo Filmes z São Paulo w Brazylii. DVD wyprodukowane i wydane zostało przez Referat Misyjny Księży Werbistów w Pieniężnie.

Cena – 25 PLN (koszt wysyłki wliczono w cenę) 

ZAMÓWIENIA

Referat Misyjny Księży Werbistów – Dział Kolportażu
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

Tel. 55 242 93 20   lub   55 242 92 43
Email: refermis@werbisci.pl

Bank PEKAO S.A. O/Elbląg
31 1240 2265 1111 0010 4213 2632