„Zrozumieć papieża Franciszka” to najnowsza książka o. Mirosława Piątkowskiego SVD, która powstała w 10-lecie pontyfikatu papieża z Argentyny. To cenna pozycja, która pozwala lepiej zrozumieć i umiejscowić nauczanie obecnego papieża w kontekście jego pochodzenia.

– Franciszek nie jest papieżem tylko dla Europy i on to wie. Europejczycy, co oczywiste, patrzą jednak na jego pontyfikat z punktu widzenia swoich doświadczeń i wielowiekowej tradycji – pisze we wstępie o. Jerzy Faliszek SVD, wieloletni misjonarz w Argentynie, były Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Argentynie. – Może właśnie dlatego trzeba pokazać mieszkańcom Starego Kontynentu trochę argentyńskiej rzeczywistości, w której papież urodził się, wychował i funkcjonował jako duchowny i hierarcha tamtejszego Kościoła?

W książce znajdziemy artykuły przedstawiające Argentynę, ale także – co wydaje się szczególnie cenne dla europejskiego czytelnika – opinie niektórych znanych Argentyńczyków, które z całą pewnością pomagają poznać życie Jose Bergoglio i kontekst geograficzno-historyczny jego nauczania. Nade wszystko jednak ukazują, jak sam Franciszek patrzy na Europę i dlaczego Ameryka Łacińska jest według niego nadzieją całego Kościoła.

Publikacja podejmuje gorący temat stanowiska papieża w kwestii agresji Rosji na Ukrainę i trwającej wojny. Wyjaśnia także kontekst wypowiedzi Franciszka, dotyczącej komunii dla osób rozwiedzionych zaproponowanej w adhortacji „Amoris Laetittia”. Dopełnienie stanowi wskazanie opcji społecznych Ameryki Łacińskiej, wytyczonych wspólnie przez tamtejsze episkopaty, które – jak się wydaje – Franciszek przenosi na Europę i Kościół na całym świecie. Chodzi o tzw. pójście na peryferia, nacisk na charytatywne zaangażowanie Kościoła i kształtowanie preferencyjnej opcji na rzecz ubogich w Kościele, o bycie uczniem-misjonarzem w modelu Kościoła i parafii.

Lekturę z całą pewnością poszerzy wywiad z argentyńskim werbistą, bp. Jose Luisem Corralem z diecezji Añatuya, który pracował jako misjonarz w Chile i Wenezueli i Paragwaju. Jego spojrzenie może być cennym kluczem do zrozumienia franciszkowej wizji Kościoła.

O. Mirosław Piątkowski SVD zna Argentynę z osobistego doświadczenia, gdyż przez kilka lat pracował w tym kraju. Dzięki znajomość ludzi, warunków ich życia i historii, w której wyrósł Franciszek, udaje mu się spojrzeć z szerszej perspektywy na postać obecnego papieża.


Cena – 20 PLN (koszt wysyłki wliczono w cenę egzemplarza)

Autor: o. Mirosław Piątkowski SVD
Tytuł: Zrozumieć papieża Franciszka w perspektywie misji w Argentynie
Stron: 184
Format: 13 x 20 cm
Oprawa miękka

ZAMÓWIENIA

Referat Misyjny Księży Werbistów – Dział Kolportażu
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

Tel. 55 242 93 20   lub   55 242 92 43
Email: refermis@werbisci.pl

Bank PEKAO S.A. O/Elbląg
31 1240 2265 1111 0010 4213 2632