Animacja misyjna, czyli uwrażliwienie Kościoła w Polsce na problemy i potrzeby misjonarzy oraz chrześcijan na świecie jest jednym z dwóch najważniejszych zadań jakie stoją przed Referatem Misyjnym w Pieniężnie. To od tej działalności zależy sposób, w jaki w naszym społeczeństwie postrzebana jest działalność nie tylko naszych misjonarzy i misjonarek, ale wszystkich misjonarzy i całego dzieła misyjnego Kościoła powszechnego.

Nasze inicjatywy

Wydawnictwa drukowane

Wydajemy miesięcznik MISJONARZ, kwartalnik ANIMATOR, pozycje książkowe, broszury, ulotki.

Animacja dzieci i młodzieży

Od ponad 30 lat organizujemy Wakacje z Misjami, które obecnie odbywają się w Ocyplu w Borach Tucholskich. Wiosną w Pieniężnie odbywa się konkurs plastyczny "Gdy myślę misje..."

Wydawnictwa audio/video

Publikujemy filmy DVD opowiadające o pracy misjonarzy oraz płyty CD z muzyką misyjną i religijną.

Spotkania Przyjaciół Misji

Każdego roku organizujemy w kilku rejonach Polski rejonowe spotkania dla przyjaciół dzieła misyjnego Kościoła; co 2 lata w odbywa się ogolnopolskie Spotkanie Przyjaciół Rodziny Arnoldowej.