SZCZEGÓŁOWY PLAN CZUWANIA        

Nagroda im. o. Mariana Żelazka 2023

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. o. Mariana Żelazka zostali Maria Popowska, założycielka Towarzystwa Przyjaciół ojca Mariana Żelazka w Palędziu oraz Jerzy Grzybowski, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Misjonarz”.

> WIĘCEJ INFORMACJI

Rozważanie bpa Jerzego Mazura SVD podczas Apelu Jasnogórskiego

Maryjo, Królowo Apostołów, Matko nasza, Matko Kościoła misyjnego, stajemy dziś przed Tobą jako Twoje dzieci. Tego wieczoru są tutaj obecni i łączą się z nami duchowo członkowie Misyjnej Rodziny Arnoldowej, czyli osoby należące do trzech misyjnych zgromadzeń zakonnych założonych przez św. Arnolda Janssena. Są to ci, którzy należą do Zgromadzenia Słowa Bożego – werbiści, Siostry Służebnice Ducha Świętego i Siostry Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, a więc misjonarze i misjonarki oraz przyjaciele i darczyńcy misyjnego dzieła Kościoła.

> PEŁNY TEKST ROZWAŻANIA

Homilia bpa Jerzego Mazura SVD podczas Eucharystii

Niech bycie razem jeszcze bardziej nam uświadomi, że jesteśmy posłani i zrodzi jeszcze większe pragnienie, by nieść Chrystusa, by iść i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, by dawać świadectwo o Jezusie Zmartwychwstałym, by troszczyć się misje, o animację, formację i współpracę misyjną całej Rodziny Arnoldowej. Jesteśmy posłani, by wypełniać powołanie, którym zostaliśmy obdarzeni przez Boga.

> PEŁNY TEKST HOMILII

Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej (o. Sylwester Grabowski SVD)

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, zawierzam Tobie wszystkich nas, tworzących duchową Rodzinę osób żyjących charyzmatem św. Arnolda Janssena. Przede wszystkim zawierzam Ci Misjonarzy Werbistów, którzy zostali powołani i posłani, aby w całym świecie szerzyć Słowo Boże, Twego Wcielonego Syna. Zawierzam Tobie nasze głoszenie Ewangelii, nasze posługi oraz dzieła, które prowadzimy w 79 krajach na całym świecie. Wspieraj nas, abyśmy właściwie odczytywali znaki czasu; kieruj nasze kroki do miejsc, które wskaże Boża wola i wypraszaj nam gorliwość pierwszych apostołów i naszych świętych i błogosławionych współbraci.

> PEŁNY TEKST AKTU ZAWIERZENIA

Zobacz galerię fotografii

Fot. Andrzej Danilewicz SVD, Radosław Gawryś SVD