W ramach akcji “Woda dla Afryki” zbieramy środki na budowę studni głębinowej w wiosce N’Djakada, należącej do parafii św. Józefa w Sonaholou w Beninie, w Afryce Zachodniej. Zgodnie z pomysłem ofiarodawców w Polsce otrzyma ona nazwę “Studni św. Jana Pawła II” i w ten sposób stanie się pomnikiem tego wielkiego papieża, którego zasługi dla Kościoła, Ojczyzny i świata są nie do przecenienie, a nauczanie i przykład życie to drogowskazy dla każdego, jak godnie i owocnie żyć. 

Parafia św. Józefa w Sonaholou położona jest w gminie Ouaké-Północny Zachód, w departamencie Donga w Beninie. Graniczy z gminami Copargo (na północy), Bassila (na południu) i Djougou (na wschodzie). Na zachodzie graniczy z Republiką Togo. Ludność parafii liczy 74 tys. mieszkańców, w tym ponad 37 tys. to kobiety. W większości należą do grupy etnicznej Lokpa. Żyją głównie z rolnictwa i hodowli. Kobiety zajmują się przetwórstwem produktów rolnych. 75% kobiet nie umie ani czytać ani pisać. Młode dziewczyny uczą się tkactwa tradycyjnego, a młodzi chłopcy idą na naukę mechaniki samochodowej i innych zawodów.

Mieszkańcy N’Djakada w kaplicy wioskowej (fot. Nduwayezu Anastase SVD)

Do parafii w Sonaholou należą do 44 wioski. Jedną z nich jest N’Djakada, gdzie mieszka ponad 2 tys. ludzi. Znajduje się tutaj mała kaplica, obok której wierni budują kościół. Jego budowa idzie powoli, bo wierni wznoszą go tylko z własnych składek. Już w niedługim czasie stanie się samodzielną parafią.

Kilka lat temu w wiosce wykopano studnię, ale w marcu, pod koniec pory suchej, studnia wysycha. Wówczas kobiety i dziewczyny zmuszone są iść po wodę do prawie wyschniętego strumienia o nazwie Pouda Ui, który oddalony jest od wioski o około 2 km. Czynność ta zabiera im bardzo dużo czasu, a sama woda pozostawia wiele do życzenia.

Dlatego bardzo potrzebna jest studnia głębinowa, która będzie zasilała wioskę w wodę niezależnie od pory roku. Korzystać z niej będą wszyscy mieszkańcy. Studnia pomoże również w budowie nowego kościoła, bo woda będzie blisko i będzie jej wystarczająco.

Dzięki studni kobiety będą mogły bardziej zająć się domem i rodziną oraz znaleźć czas na odpoczynek. Z kolei dziewczęta będą mogły cieszyć się dzieciństwem i chodzić do szkoły, co w konsekwencji odmieni ich życie na lepsze i pomoże z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Teren, na którym zostanie wywiercona studnia głębinowa, należy do Parafii św. Józefa w Sonaholou.

Kobiety z wioski N’Djakada czerpią wodę ze strumienia Pouda Ui (fot. Nduwayezu Anastase SVD)

Budowę Studni św. Jana Pawła II w Beninie można wspomóc wpłacając ofiarę na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie:

Nr konta 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119
dopisek: Woda dla Afryki

Więcej informacji o akcji “Woda dla Afryki” można uzyskać w Referacie Misyjnym Księży Werbistów, Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno.
Tel.  55 242 92 43 (w dni robocze w godz. 7.30 – 14.30)
E-mail: refermis@werbisci.pl

Fotografie: Nduwayezu Anastase SVD

Projekt: Sławomir Błażewicz
Dzieci z N’Djakada w kaplicy wioskowej
O. Nduwayezu Anastase SVD ze swoimi parafianami z wioski N’Djakada